Opkvalificering til grøn omstilling i SMV'erne

Hvorfor og hvordan bør danske SMV påbegynde den grønne omstilling?

I samarbejde med Dansk Erhverv inviterer Teknologipagten til et symposium, hvor vi stiller skarpt på den grønne omstilling i de danske SMV'er.

På dagens program er DigitalLeads CEO, Carolina Benjaminsen, og workshoppen Grøn omstilling hos it-SMV'er vil blive faciliteret af DigitalLeads Senior Relationship Manager, Jens Nedergaard.

Hvorfor skal vi snakke om grøn omstilling i danske SMV'er?

Vores fælles fremtid byder på et stigende behov for grønne og bæredygtige løsninger, og det gælder ikke mindst for den måde, som danske SMV'er driver virksomhed og arbejdsplads på. Kunder stiller stadig flere krav om bæredygtige varer og ydelser, og der ses en klar tendens til, at medarbejdere fravælger job i virksomheder, som ikke har en grøn profil.

Men hvordan kommer man så i gang med den grønne omstilling i en dansk SMV? Og hvordan sikrer man, at man har de rette kompetencer til omstillingen? Det inviterer vi virksomhedsejere, interesse- og brancheorganisationer, videneksperter og andre interessenter til en debat om på dette symposium.


Hvad får du ud af at deltage?

Det er gratis at deltage, og som deltager bliver du klogere på gevinsterne og mulighederne ved at arbejde med grøn omstilling i en mindre, dansk virksomhed inden for følgende tre brancher: Digitale Teknologier, Energiteknologi og Design, mode og møbler. På tre branchespecifikke workshops kan du være med til at udforme anbefalinger til, hvordan danske SMV'er kan komme i gang med den grønne omstilling, og hvordan de sikrer de rette kompetencer til omstillingen.


Anbefalingerne vil efter symposiet få indflydelse på Teknologipagtens ansøgningsrunde om midler til projekter, der arbejder med opkvalificering og grøn omstilling i danske SMV'er.

Tre branchespecifikke workshops

Når du tilmelder dig symposiet, skal du vælge at deltage på én af disse tre mulige workshops. De tre workshops repræsenterer hver deres udvalgte branche.

På hver workshop vil formålet være at 1) debattere de udfordringer, som SMV'er i den givne branche møder i deres arbejde med grøn omstilling og med at sikre de rette kompetencer til omstillingen og 2) at formulere strategier og anbefalinger til, hvordan SMV'erne imødekommer disse udfordringer.


1. Grøn omstilling hos it-SMV'er (faciliteret af Jens Nedergaard, DigitalLead)

2. Grøn omstilling hos SMV'er i energisektoren

3. Grøn omstilling hos SMV'er i design-, mode- og møbelbranchen

Program

11:15 – 12:00

Ankomst og frokost

12:00 – 12:20

Velkomst v/ André Rogaczewski, formand for TeknologipagtRådet & Betina Hagerup, direktør for markeder i Dansk Erhverv

12:20 – 12:35

Digitalisering som fundament for grøn omstilling v/ Carolina Benjaminsen, CEO i DigitalLead

12:35 – 12:50

Oplæg v/ Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark

12:50 – 13:05

Oplæg v/ Kim Hjerrild, Head of Circular Economy i Lifestyle and Design Cluster

13:05 – 13:20

Intro til workshops og omrokering v/ moderator Anja Ougaard, sekretariatschef i Teknologipagten

13:20 – 14:20

Workshopsession 1 

14:20 – 14:40

Kaffepause

14:40 – 15:40

Workshopsession 2 

15:40 – 15:50

Teknologipagtens videre arbejde med temaet og kommende ansøgningsrunde v/Emilie Normann, chef for forskning og analyse i Teknologipagten

15:50 – 16:00

Evaluering og tak for i dag! v/ moderator Anja Ougaard, sekretariatschef i Teknologipagten

Del på LinkedIn
7. september 2021
Kl. 11:15 - 16:00

Priser

Medlemmer
Gratis
Ikke-medlemmer
Gratis
Alle priser er DKK og ekskl. moms
Tilmeldingsfristen er desværre overskredet. Kontakt DigitalLead for tilmelding.

Tilmeldingsfrist

3. september 2021 kl. 00:00

Sprog

Dansk

Arrangører

  • Dansk Erhverv
  • DigitalLead
  • Energy Cluster Denmark
  • Fonden For Entreprenørskab
  • Lifestyle & Design Cluster
Dansk Erhverv
DigitalLead
Energy Cluster Denmark

Oplægsholdere

LinkedIn logo André Rogaczewski

André Rogaczewski

Formand, TeknologipagtRådet
Netcompany A/S
LinkedIn logo Betina Hagerup

Betina Hagerup

Direktør for markeder, Dansk Erhverv
Dansk Erhverv
LinkedIn logo Carolina Benjaminsen

Carolina Benjaminsen

CEO
DigitalLead
LinkedIn logo Glenda Napier

Glenda Napier

CEO, Energy Cluster Denmark
Energy Cluster Denmark
LinkedIn logo Jens Nedergaard

Jens Nedergaard

Senior Relationship Manager, DigitalLead
DigitalLead
LinkedIn logo Kim Hjerrild

Kim Hjerrild

Head of Circular Economy, Lifestyle & Design Cluster Denmark
Lifestyle & Design Cluster