Sikring af data - Hvad har Corona-krisen lært os? - DigitalDays event

Debatten om en app, der kan hjælpe med at mindske smittespredning under Covid-19-krisen, har rejst vigtige spørgsmål om central eller decentral lagring af data - og hermed også hvem der kontrollerer borgernes data.

Disse spørgsmål begrænser sig ikke til smittespredning eller mulig overvågning af individer gennem deres mobiltelefoner, men er centrale for udvikling af IT-systemer der opbevarer eller behandler persondata.

Det får du ud af at deltage

En generel forståelse af privathedsproblemstillinger illustreret gennem de to tilgange til udvikling af en Smittesprednings-App, der har været fremme i den offentlige diskussion.

Hvem bør deltage?

Ledere af virksomheder eller organisationer der opbevarer eller behandler persondata, samt systemarkitekter og –udviklere der realiserer sådanne systemer.

18. juni 2020
Kl. 10:30 - 11:30

Priser

Medlemmer
Gratis
Ikke-medlemmer
Gratis
Alle priser er DKK og ekskl. moms
Jens Nedergaard
+45 31 62 13 15
jn|digitallead.dk
Online (Zoom)
Tilmeldingsfristen er desværre overskredet. Kontakt DigitalLead for tilmelding.

Arrangører

  • DigitalLead

Oplægsholder:

Christian Damsgaard Jensen er leder af Sektion for Cybersikkerhed på Institut for Anvendt Matematik og Computer Science (DTU Compute) på Danmarks Tekniske Universitet. Han er formand for bestyrelsen i Danish Hub for Cybersecurity og medlem af regeringens Cybersikkerhedsråd. Han er endvidere studieleder på DTUs ny masteruddannelse Master of Cybersecurity.

Christian Damgaard Jensen

Christian Damgaard Jensen