Sikring af data - Hvad har Corona-krisen lært os - DigitalDays event

Debatten om en app, der kan hjælpe med at mindske smittespredning under Covid-19-krisen, har rejst vigtige spørgsmål om central eller decentral lagring af data - og hermed også hvem der kontrollerer borgernes data.

Disse spørgsmål begrænser sig ikke til smittespredning eller mulig overvågning af individer gennem deres mobiltelefoner, men er centrale for udvikling af IT-systemer der opbevarer eller behandler persondata.

Det får du ud af at deltage

En generel forståelse af privathedsproblemstillinger illustreret gennem de to tilgange til udvikling af en Smittesprednings-App, der har været fremme i den offentlige diskussion.

Hvem bør deltage?

Ledere af virksomheder eller organisationer der opbevarer eller behandler persondata, samt systemarkitekter og –udviklere der realiserer sådanne systemer.

Del på LinkedIn
18. juni 2020
Kl. 10:30 - 11:30

Priser

Medlemmer
Gratis
Ikke-medlemmer
Gratis
Alle priser er DKK og ekskl. moms
Online (Zoom)
Tilmeldingsfristen er desværre overskredet. Kontakt DigitalLead for tilmelding.

Tilmeldingsfrist

16. juni 2020 kl. 23:59

Arrangører

  • DigitalLead

Oplægsholder:

Christian Damsgaard Jensen er leder af Sektion for Cybersikkerhed på Institut for Anvendt Matematik og Computer Science (DTU Compute) på Danmarks Tekniske Universitet. Han er formand for bestyrelsen i Danish Hub for Cybersecurity og medlem af regeringens Cybersikkerhedsråd. Han er endvidere studieleder på DTUs ny masteruddannelse Master of Cybersecurity.

LinkedIn logo Christian Damsgaard Jensen

Christian Damsgaard Jensen

Associate Professor & Head of Cyber Security Section, DTU
DTU - Danmarks Tekniske Universitet