Faglige netværksgrupper

Gennem DigitalLead kan virksomhedens medarbejdere få adgang til en række fagspecifikke netværk. Deltagelse er uden beregning for medarbejdere i virksomheder, der er medlem af DigitalLead, mens medarbejdere fra øvrige virksomheder kan deltage mod deltagerbetaling

Netværkene fungerer som fortrolige fora, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling og sparring. Ofte tager møderne udgangspunkt i en konkret case/udfordring fra en af de deltagende virksomheder.

En række af vores netværk kører desuden i tæt samarbejde med forskningsgrupper på de danske it-universiteter og giver et indblik i den nyeste forskning på de respektive områder.

Se vores igangværende netværksgrupper

Det får du ud af at deltage

  • Ny faglig viden
  • Større professionelt netværk
  • Adgang til nye samarbejds- og forretningspartnere
  • Sparring på aktuelle udfordringer og muligheder
  • Erfaringsudveksling

For mere information

LinkedIn logo
Sofie Toft

Sofie Toft

Network Manager
+45 21 85 35 37
st|digitallead.dk