Data Science og High-Performance Computing

Data Science omfatter analyse og behandling af data for at trække viden ud. Dette er helt essentielt for datarevolutionen.

Som det også er tilfældet for andre teknologier, er Data Science multi-facetteret og spænder over statistik, dataanalyse, modellering og maskinlæring. Også inden for dette område står Danmark stærkt på både virksomheds- og forskersiden.

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden med mange muligheder for at hente data fra private og offentlige kilder og anvende dem i virksomhederne til konkrete løsninger. Virksomhederne står med udfordringer bl.a. i forhold til kompetencer, værktøjer og adgang til test- og softwaremiljøer til at eksperimentere med digitale teknologier og standarder sammen med andre aktører, fx fra det offentlige. Desuden kan det være vanskeligt at anvende forskellige typer af data og få det gjort anvendeligt – fx gennem forskellige former for visualisering.

Vi vil desuden beskæftige os med High Performance Computing (HPC), hvor både software og hardware forsøges optimeret for at opnå den bedst mulige ydeevne i forhold til fx strømtilførsel, varmeudledning eller performance pr watt.

For mere information

LinkedIn logo
Birgit Pia Nøhr

Birgit Pia Nøhr

COO & Head of Innovation
+45 29 72 07 01
bpn|digitallead.dk

Udvalgte aktiviter inden for området

Netværksgruppe for AI & Data Science