Forretningsmodeller og -processer

Forretningsmodeller og -processer er helt centrale temaer i vores arbejde, da en teknologi først for alvor bliver meningsfuld, når den benyttes til at bygge applikationer, der skaber en eller anden form for værdi.

Der tænkes i denne sammenhæng ofte på økonomisk værdi, men værdien kan lige så vel være drevet af andre mål såsom bekæmpelse af nød og fattigdom eller understøttelse af diverse grønne tiltag som fx udtrykt ved FN’s verdensmål. Området dækker også digitale forretningsprocesser i private virksomheder og offentlige organisationer, hvor Danmark er langt fremme, men stadig har betydeligt potentiale for at forbedre forretningseffektiviteten og services, og derved også skabe nye forretningsmuligheder med udvikling af nye it-løsninger.

Vejen fra teknologisk formåen til realiseret værdi er i de fleste tilfælde dog hverken åbenbar eller let. For at understøtte værdiskabelsen og tilblivelsen af de nye produkter og services, understøtter vi vores medlemmers arbejde via en række nye(re) udviklingsmetoder, fx adgang til at arbejde med prototyper og minimal viable product (MVP), hvor nye produkter og services testes og udvikles i forløb, der bygger på design thinking og det agile manifest.

For mere information

LinkedIn logo
Birgit Pia Nøhr

Birgit Pia Nøhr

COO & Head of Innovation
+45 29 72 07 01
bpn|digitallead.dk

Udvalgte aktiviter inden for området

Netværksgruppe for strategi- og forretningsudviklingschefer

Online bootcamp: Digitale grønne forretningsmodeller - 22. juni 2021