Om BrainsBusiness

Den nordjyske IKT-klynge BrainsBusiness er baseret på et nært triple-helix-samarbejde med deltagelse af erhvervslivet – organiseret i BrainsBusiness’ medlemsnetværk med 135 betalende medlemmer – Aalborg Universitet, Business Region North Denmark og Aalborg Kommune.

BrainsBusiness udspringer af en lang tradition for privat-offentligt samarbejde omkring højteknologiske produkter i Nordjylland. Grundlaget for klyngen blev lagt i 80’ernes telekommunikationsklynge, der førte til etableringen af to stærke netværksorganisationer: NORCOM, der samlede regionens telekommunikationsvirksomheder, og iktforum, der samlede de øvrige IKT-virksomheder (primært softwarevirksomheder). De to netværk fusionerede i 2008 til ICTNORCOM (navnet på BrainsBusiness’ medlemsnetværk i de første år), og samtidig blev det offentligt-private partnerskab BrainsBusiness etableret og kom hurtigt til at spille en nøglerolle i Nordjyllands comeback efter lukningen af mange af regionens store telekomvirksomheder under finanskrisen.

BrainsBusiness har i mere end 10 år fungeret som et stærkt samlingspunkt for det nordjyske IKT-miljø og den centrale brobygger mellem IKT-miljøet og de mange andre brancher, hvor digitaliseringen spiller en stadigt større rolle. Vores aktiviteter spænder bredt, fra åbne netværksmøder og temaforløb om relevante temaer som Industri 4.0, design thinking, Big Data og UX, over fortrolige fokusnetværk for fx projektledere eller adm. direktører i vækstvirksomheder og til innovationsprojekter og living labs. Klyngen udgør således en unik platform for innovation og vækst i spændingsfeltet mellem erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og borgere og har blandt andet stået bag oprettelsen af Aalborgs første Smart City Living Lab i kultur- og sportscenteret Gigantium.

Ud over aktiv deltagelse i regionale og nationale innovations- og vækstskabende aktiviteter deltager BrainsBusiness også i en række internationale klyngesamarbejder under Horizon 2020-NET, Interreg, Inno-SUB, BSR Innovation Express, COSME mm. Vi er fx på nuværende tidspunkt, sammen med AAU, eneste danske indgang til EU-funding for robotaktiviteter i regi af projektet DIH2: A Network of Robotics DIHs for Agile Production.

BrainsBusiness har tre gange modtaget EU-kommissionens Gold Label for Cluster Management Excellence for sit værdi- og resultatskabende arbejde i det nordjyske IKT-miljø.