Om it-forum

it-forum er et erhvervsnetværk for it-interesserede virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder i hele Midt- og Sydjylland. It-forum har i alt 419 betalende medlemsvirksomheder.

Historien om it-forum startede i 1996. Foreningen hed dengang ”IT-Forum Århus”. Det var lokale it-folk, der startede foreningen. De første år levede foreningen på entusiasme og frivillig arbejdskraft. I 2004 blev der etableret et professionelt sekretariat, og foreningen skiftede navn til ’IT-Forum Østjylland’. Fra og med januar 2006 foretog foreningen igen en geografisk udvidelse – og blev til it-forum midtjylland.

I 2013 fusionerede det daværende IT Forum Syddanmark med it-forum midtjylland og blev til det nuværende it-forum, der dækker Midt- og Sydjylland.

It-forum har gennem alle årene haft fokus på netværk og på at holde sine medlemmer opdateret om den nyeste it-viden i bredeste forstand. Emnerne spænder vidt, men kan altid relateres til it, digitalisering, innovation og forretning. Formen varirer over alt fra netværksmøder, virksomhedsbesøg, workshops, seminarer, netværksgrupper, matchmaking, studierejser og konferencer.

Udover de faglige netværksmøder har it-forum løbende deltaget i forskellige projekter, som f.eks. IT som innovativ drivkraft, der forløb over årene 2008-2013 og blev iværksat som et tilbud til alle små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland, uanset branche.

Formålet var at skabe yderligere vækst og udvikling i regionen ved at fremme den innovative anvendelse af it til gavn for virksomheder, f.eks. gennem udvikling af nye it-baserede forretningsmodeller, produkter og processer.

It-forum har desuden spillet en central rolle i regionaludviklingsprojektet ”Innovativ brug af Big Data”, og har været involveret i øvrige EU-projekter.

I 2019 var it-forum vært for den europæiske ugelange konference IoT Week, der bestod af 12 spor om Internet of Things og tiltrak mere end 1600 deltagere fra hele verden til Aarhus.

Endelig er it-forum aktiv i de paneuropæiske netværk Digital SME Alliance og AIOTI (Alliance for Internet of Things Innovation), hvor it-forums direktør siden 2013, Bo Sejer Frandsen, indgår som en del af ledelsen.