COMPACT

Målet med projektet er at øge kendskabet til de nyeste teknologiske landvindinger inden for feltet sociale medier og harmonisering. Formidlingen vil omhandle kerneområder, der har indflydelse på harmonisering af sociale medier. Dette omfatter bl.a. forskningsmæssige, politiske, kulturelle, juridiske, økonomiske og tekniske områder.

Målet er at udgøre en videnbase, men også at understøtte en debat blandt kerneaktører (offentligheden, forskere, politiske beslutningstagere mv.) om fremtidige politikker og rammer for medie- og indholdsharmonisering.

Projektet skal desuden understøtte forskning og erfaringsudveksling om politiske og reguleringsmæssige strategier. Målet er at understøtte digitale F&U-programmer ved at udbrede innovative ideer og resultater i forhold til harmonisering. For at opnå dette vil projektet udarbejde analyser og road maps over lignende aktiviteter.

Projektet omfatter samtlige EU-lande, dog i varierende grad.

Arbejder du politisk eller strategisk med sociale medier?

COMPACT sætter fokus på de nyeste tiltag og udviklinger på området med henblik på understøttelse af debat, harmonisering og politisk udvikling i EU-landene.