Er jeres virksomhed det næste mål for spionage?

Ekspertklumme af Anders Henriksen, Afdelingschef i PET’s Kontraspionageafdeling

Spionage. Måske giver ordet dig associationer til en god thriller i biografmørket, eller noget der sker i fjerne afkroge af verden. Men virkeligheden er den, at Danmark løbende bliver udsat for forsøg på spionage. I modsætning til terror, som trives med eksponering, er der en god chance for at spionage går under radaren. Især hvis den udføres professionelt. Og står der en fremmed efterretningstjeneste bag, har vi at gøre med professionelle modstandere, der typisk har rigelige ressourcer og godt med tid til at nå deres mål.

Danske virksomheder er attraktive mål for spionage og problematisk videnoverførsel

Fremmede stater ønsker at opnå en styrkeposition politisk, militært og økonomisk. På bekostning af danske interesser. Rettet mod virksomheder betyder det blandt andet, at fremmede stater forsøger at indhente viden om højteknologi og forskningsresultater på områder, hvor Danmark er førende.

Dansk erhvervsliv og forskning har tradition for stor åbenhed og bredt, internationalt samarbejde. Det er selvfølgelig positivt, men slagsiden af dette er, at det kan bidrage til at gøre danske virksomheder til sårbare mål.

Det kan få store konsekvenser for jeres virksomhed, hvis fremmede stater får adgang til jeres værdifulde viden. I kan tabe jeres styrkeposition på markedet, og det kan giver jer problemer med fremtidig finansiering, rekruttering og samarbejdsmuligheder.

Et illustrativt eksempel på spionagetruslen er landsrettens stadfæstelse af en spionagedom d. 17. november i år. Det drejer sig om en energiteknologivirksomhed fra Nordjylland. Her arbejdede der i et års tid en russisk kemiingeniør. Han er nu idømt tre års fængsel for, mod betaling, at videregive oplysninger til en russisk efterretningstjeneste.

Hvordan får de fingre i jeres forskning?

Fremmede stater bruger normalt ikke bare én metode til at indhente viden på, men kombinerer derimod en række forskellige metoder. De strækker sig i et kontinuum mellem det lovlige og ulovlige, men en del ligger i en udfordrende gråzone.

I den lovlige ende har vi blandt andet almindeligt samarbejde og investeringer. Det ser vi til tider bevæge sig over i en gråzone og over til det, vi kalder problematisk videnoverførsel, der ikke altid er i virksomhedernes interesse. Der kan fx være tale om, at der ikke er skærmet godt nok af, for at essentiel viden om nye teknologier bliver delt med leverandører, samarbejdspartnere og investorer.

De ulovlige metoder består blandt andet i at lokke informationer ud af medarbejdere og måske ligefrem hverve dem til at levere informationer mod penge. Der kan også være tale om forskellige typer af cyberangreb: phishing mails, hackerangreb etc. En mere direkte, fysisk tilgang består i overvågning og indbrud. Hvilken metode er mest effektiv mod jer? Det kommer helt an på, hvor I er mest sårbare.

Kend truslen – og vurder hvor udsatte I er

Man kan heldigvis godt modvirke spionage. Og det gode er, at det er de samme greb, som I kan bruge imod industrispionage (som er en sag for politiet) og imod statsfinansieret spionage (som er en sag for os i PET).

Første skridt er at være bevidste om truslen. Ja, der er en trussel, og ja, I bør holde truslen op imod jeres virksomhed. Hvad har I af beskyttelsesværdige informationer? Hvilke data og teknologier vil det være problematisk for jer at miste?
På den baggrund kan I sørge for, at jeres sikkerhed er på det ønskede niveau.

Der er ingen udtømmende liste over, hvornår en virksomhed bliver udset som mål for spionage eller problematisk videnoverførsel. Men I kan blandt andet overveje den kommercielle værdi af det, I leverer. Er det eller kan det blive patenteret? I kan også se på anvendelsesmulighederne – kan det for eksempel bruges militært? I kan også se på, om I har en førende position inden for jeres område, og hvor jeres nærmeste konkurrenter kommer fra.

Det er i sidste ende kun jer, der i dybden kan vurdere den interesse, som fremmede stater og virksomheder kan have for netop jer. Det kan måske være svært at forestille sig, at det netop er jeres virksomhed, der kommer i en fremmed stats søgelys. Men det er ikke umuligt.

> Hør mere om aktuelle trusler i PET's webinar "Spionage og anden problematisk videnoverførsel" under DigitalDays 

Virkeligheden er den, at Danmark løbende bliver udsat for forsøg på spionage. I modsætning til terror, som trives med eksponering, er der en god chance for at spionage går under radaren. Især hvis den udføres professionelt.