DigitalLead i 2023: Verden udvikler sig i hastig fart - og det skal vi tage ansvar for

Cybertrusler. Klimakrise. Pandemi. Overalt ser vi verdensomspændende kriser, som kalder på samarbejde, mod og handling. Og digitalisering. For har kriserne og udfordringerne én ting til fælles, er det, at digitalisering er et afgørende redskab, hvis vi skal imødegå dem. Læs mere om DigitalLeads planer for fremtiden i dette forord til årsmagasinet 2023, som du kan læse i sin helhed her.

Verden udvikler sig i hastig fart. 

Nogle tendenser er globale. Det gælder for eksempel cybertruslen, som kun er blevet mere aktuel med Ruslands krig mod Ukraine. Samtidig er vores klima i hastig forandring, og vi har et stigende behov for at omstille vores energisektor. En coronakrise, som i visse dele af verden stadig udfordrer og presser samfundene. Verdensomspændende kriser, som kalder på samarbejde, mod og handling. Og digitalisering. For har kriserne og udfordringerne én ting til fælles, er det, at digitalisering er et afgørende redskab, hvis vi skal imødegå dem.

Derfor er vi glade for at konstatere, at vi i DigitalLead sammen med det øvrige digitale Danmark har fortsat en rivende udvikling i 2022.

Blandt har vi sammen med vores medlemmer hjemtaget over 180 millioner kroner til dansk erhvervsliv og over 30 millioner kroner til at drive vores fælles innovationsplatform. Vi har også finansieret over 30 forskellige projekter. Vi er flyttet sammen med CyberHub og har fået over 40 cybervirksomheder i vores fold. Vores program for iværksættere ruller ud over stepperne, og vi har over 30 startups med os, der tilsammen har modtaget over 3 millioner kroner til understøttelse af deres forretningsudvikling.

2022 var også året, hvor vi blev guldcertificeret som klynge. Og hvor vi sammen med Industriens Fond, Vestas, Energinet, Ørsted, EWII, alle landets tekniske universiteter, Center Danmark og Energy Cluster Denmark skabte Digital Energy Hub. Her er vi med til at sikre, at små og mellemstore virksomheder kan være med til at udvikle digitale løsninger til energisektoren og løse den grønne omstilling.

Det er bare ét eksempel på, hvordan vi er lykkes med at bringe forskellige parter og virksomheder sammen om at bidrage til løsningen af truslerne mod samfundet. Og så er det også et konkret eksempel på noget, som vi skal lave mere af. I 2023 bliver den helt store opgave for DigitalLead nemlig at skærpe vores profil og gøre digitaliseringen mere konkret, så det ikke bliver et begreb, der dækker over alt med computere. 

Vi skal nemlig bruge de digitale teknologier til at opnå et bedre samfund eller en stærkere forretningsudvikling. Og ikke bare fremme digitalisering for digitaliseringens skyld. Her er Digital Energy Hub et glimrende eksempel, hvor vi udvikler løsninger ved at samle udfordringsstillere med vidensinstitutioner og virksomheder i forskellige størrelser. Og det vil I se mere af.

Det kan være som co-creation, hackathons eller Challenge Labs – kært barn har mange navne. Uanset navnet vil I se mere af det inden for alle vores otte indsatsområder.

På den måde bringer vi de digitale kompetencer i spil alle de steder, hvor de kan gavne. I praksis bliver det også nemmere at komme i berøring med andre brancher og økosystemer, der har brug for digitale specialister. Til glæde for samfundet og selvfølgelig også jeres forretningsudvikling som digitale leverandører.

Som en del af den ambition vil vi også i højere grad integrere vores startups og iværksættere i de forskellige netværk og økosystemer. På den måde sikrer vi os, at de af jer fra etablerede virksomheder lærer de nye i det digitale økosystem at kende, mens de nystartede får mulighed for byde ind med deres nye ideer. Hvilket styrker netværket i det digitale økosystem til gavn for hele fødekæden.

Med dette fokus på digitalisering som løftestang slår vi to fluer med ét smæk. På den ene side bringer vi jeres virksomheder og kompetencer i spil som nogen, der kan løse på samfundets udfordringer. Det er selvsagt en position med store forretningsmæssige potentialer. 

På den anden side bruger vi teknologien til at drive udviklingen og ikke omvendt. Og det er der behov for med alle de kriser, vi står overfor.

Det hele kræver digitale løsninger og innovation. For vi får ikke de rigtige løsninger, hvis ikke vi er innovative omkring det. Samtidig skal vi kunne rumme alle de menneskelige og etiske hensyn, som opstår i mødet med ny teknologi. Det vil DigitalLead være samlingspunktet for i fællesskab med vores medlemsvirksomheder,
samarbejdspartnere og videnspartnere.

Det er ikke nogen let opgave. Men med det ambitionsniveau vi oplever hos jer, er vi sikre på, at vi vil komme adskillige skridt nærmere i 2023 – til gavn for både samfundet og det danske digitale økosystem.

Med venlig hilsen

 Jane Rygaard, bestyrelsesformand i DigitalLead & Head of Corporate Partnerships i Nokia, 
Birgit Pia Nøhr, COO og Head of Innovation.

Læs årsmagasinet her

"Samarbejde og innovation på tværs af forskningsinstitutioner og virksomheder er nødvendigt for at kunne blive ved med at være på forkant med udviklingen. Klynger med private og offentlige partnerskaber, som DigitalLead, giver os en værdifuld platform for udvikling af innovative koncepter og udveksling af industrierfaringer"

Jane Rygaard, bestyrelsesformand i DigitalLead og Head of Corporate Partnerships, Nokia