CEO ved årsmøde: ’2021 har bragt flotte resultater. Og vi er først lige begyndt’

Efter en succesfuld opstart vil DigitalLead i det kommende år gøre endnu mere for at være en stærk platform for innovation og vækst gennem vidensdeling, partnerskaber og rejsning af kapital. Sådan lød det fra CEO Carolina Benjaminsen ved DigitalLeads årsdag den 11. maj.

- 2021 har bragt flotte resultater. Og vi er først lige begyndt.

Sådan sagde CEO Carolina Benjaminsen under sin tale ved DigitalLeads årsdag, der blev afholdt den 11. maj på Centralværkstedet i Aarhus. Temaet for dagen var digital resiliens, hvilket blev udfoldet gennem spændende oplæg om blandt andet cybersikkerhed, innovation, ledelse og digital etik.

Dagen blev indledt af Carolina Benjaminsens tale, hvor gjorde hun status over det forgangne år og fortalte om nogle af klyngens visioner og planer for fremtiden.

Til at sætte den strategiske retning for klyngen blev der desuden valgt en ny bestyrelse for DigitalLead på generalforsamlingen, som fandt sted før årsmødet.

Den nye bestyrelse kan du læse mere om her

En stærk platform er alfa omega

Carolina Benjaminsen indledte sin tale med at fortælle om DigitalLeads organisatoriske udvikling i den forgangne år. Det har flere måder været et begivenhedsrigt år efter klyngens oprettelse ved årsskiftet 2021.

- 2021 var året, hvor vi fik sat klyngen på skinner. Det har ikke været en triviel opgave, og jeg vil derfor gerne rette en stor tak til alle mine gode kolleger i DigitalLead og bestyrelsen for at hjælpe med at geare DigtalLead til, at vi nu fuldt og helt kan varetage opgaven med at være digital klynge for hele Danmark, sagde Carolina Benjaminsen.

Året bød også på en rivende økonomisk vækst for de digitale virksomheder, da der for alvor kom gang i økonomien efter coronapandemien. En udvikling, der ser ud til at fortsætte, og som DigitalLead skal være med til at accelerere yderligere ved at blive en endnu stærkere platform for innovation og vækst.

- Digital omstilling og grøn omstilling via det digitale har aldrig været mere centralt, væsentligt og efterspurgt end nu. Derfor er det helt centralt at have et stærkt fundament for digital innovation, sagde hun.

Viden bliver efterspurgt - og delt

En stor del af den opgave løses gennem vidensdeling mellem DigitalLeads medlemsvirksomheder, der både efterspørger viden og er flittige til at dele ud af deres egen. Det er blandt andet sket gennem over 70 vidensdelings-aktiviteter i 2021.

- I sætter jeres viden i spil med DigitalLead som platform - og det skaber innovation og bundlinje hos jer selv og andre. Det er en enorm styrke for vores fælles klynge, sagde hun.

DigitalLead har desuden en videnspartneraftale med flere af landets universiteter og GTS’er, som i 2021 blev udvidet med RUC og Teknologisk Institut. Dermed er hele otte universiteter og tre GTS-institutioner nu videnspartnere i DigitalLead.

I 2022 har klyngen desuden søsat et nyt koncept, hvor konkret viden fra videnspartnerne bringes ud én gang om måneden.

- Ikke fra et bestemt universitet eller GTS, men fra dén videnspartner der har de bedste eksempler på ny viden, som kan anvendes i en forretningskontekst. Vi kalder konceptet from Digital Insight – From Science to Business, sagde Carolina Benjaminsen.

Projekter for 170 millioner opnået gennem partnerskaber

Herefter fortalte CEO’en om klyngens arbejde med at hjemtage projekter og rejse kapital. Samlet set har DigitalLead hjemtaget kapital for over 170 millioner kroner i 2021 og starten af 2022, ligesom klyngen deltager i en lang række landsdækkende projekter af stor betydning.

Blandt andet Digital Energy Hub, tre ud af otte nationale fyrtårnsprojekter og en fælles national accelerator, hvor alle startups under 5 år med vækstpotentiale inviteres til at søge midler og rådgivning.

- Alle de her projekter er hjemtaget via det, vi som klynger skal have det sorte bælte i: partnerskaber. For de flotte resultater har vi kun kunnet opnå, fordi vi igennem 2021 har haft en tæt dialog med medlemsvirksomheder, videnspartnere, andre nationale klynger og vores bevillingsgivere, om hvordan vi yder den største værdi for det digitale Danmark, delte Carolina Benjaminsen

Først lige begyndt

Hun afsluttede sin tale ved at love fortsat udvikling af klyngens aktiviteter og ambitioner.

- Med det ambitionsniveau vi finder hos vores medlemsvirksomheder, samarbejdspartnere og videnspartnere til at løse centrale udfordringer, hvor digitalisering er redskabet, er jeg og vi i DigitalLead både nysgerrige og forventningsfulde på, hvad 2022, 2023, 2024, 2025, 2030 kommer til at bringe, afsluttede hun.

I sætter jeres viden i spil med DigitalLead som platform - og det skaber innovation og bundlinje hos jer selv og andre. Det er en enorm styrke for vores fælles klynge