Velkommen til DigitalLeads nye bestyrelse

Til generalforsamlingen den 11. maj blev der valgt en ny bestyrelse til DigitalLead. De skal i den kommende periode blandt andet sætte den strategiske retning for klyngens videre arbejde med digital resiliens og grøn omstilling.

Bestyrelsen består dels af medlemmer udpeget af vores videnspartnere og dels af opstillede erhvervsmedlemmer i klyngen, som vælges på generalforsamlingen.

Den nye bestyrelse består af:

Formand:

Jane Rygaard, Head of Dedicated Wireless Networks & Edge Cloud, Nokia

Næstformand:
Jens Christian Godskesen, Prorektor, IT-Universitetet

Anders Goul Nielsen, Senior Vice President, Systematic A/S

Christian Binggeli-Winter, Vice President, KMD A/S

Claus Falk, CEO og partner, Danphone

Morten Lindblad, CEO, Nordic Data Group

Jakob Norgaard Mortensen, Direktør og Partner, Venue Manager

Jørgen Andersen, Direktør, AI-House/Bagger Sørensen Invest

Brian Busk, Director of Strategy, Business Development and IT, Nobia Danmark A/S

Palle Svendsen, Adm. Direktør, Delfi Technologies

Lars Toftegaard, Senior Partner, VP, IBM Consulting

Kaj Grønbæk, Institutleder, Aarhus Universitet

Per Brockhoff, Institutdirektør, Danmarks Tekniske Universitet

Kasper Hallenborg, Institutleder, Syddansk Universitet

Søren B Sørensen, VP IoT, Data & Services Innovation, FORCE Technology

Suppleanter:

Jakob Grue Simonsen, Institutleder, Datalogi, Københavns Universitetet

Karsten Dehler, Director, Stibo Accelerator

Bestyrelsen består dels af medlemmer udpeget af vores videnspartnere og dels af opstillede erhvervsmedlemmer i klyngen, som vælges på generalforsamlingen.