Cleardox anvender AI til at anonymisere dokumenter og skal nu skalere forretningen: Har valgt DigitalLead, fordi ”Det er dejligt konkret”

Cleardox anvender generative AI til at assistere virksomheder og organisationer med at anonymisere indhold. Virksomheden er etableret med en dyb overbevisning om fundamentale menneskerettigheder og sikring af fortrolighed. Med DigitalLead har de fået konkret hjælp til at skalere forretningen.

Virksomheden Cleardox har udviklet en digital løsning, der ved hjælp af machine learning kan finde sensitive og fortrolige oplysninger i dokumenter og derefter anonymisere og fjerne dem, så virksomheder og offentlige organisationer nemmere kan efterleve f.eks. GDPR lovgivning​ eller offentlighedsloven​.

Men ifølge virksomhedens stifter, Oliver Fjellvang, er det ikke blot hensynet til love og regler, der vejer tungt hos Cleardox. Virksomheden er stiftet ud fra en grundlæggende tanke om, at alle har ret til et privatliv og til at få beskyttet deres personlige data. Desuden er det et mål at gøre det nemt for virksomheder og myndigheder at anonymisere fortrolige oplysninger, som kan være vigtige for f.eks. rigets sikkerhed.

”Det handler ikke bare om at efterleve love og regler, det handler om at sikre helt basale menneskelige rettigheder,” fortæller Oliver Fjellvang.

Oliver Fjellvang forklarer, at Cleardox bruger machine learning til at identificere fortrolige oplysninger såsom navne og adresser for derefter at anonymisere dem. Det betyder, at Cleardox​´​ løsning er med til at ​reducere​​ ​ menneskelige fejl, når dokumenter skal ​​anonymiseres for følsomme oplysninger.

”Alle kan komme til at lave fejl​.​​​ ​S​​​elv de dygtigste virksomheder kommer også til at lave fejl, så lad os hjælpe hinanden med at undgå fejl. Det er her vi kommer ind i billedet,” siger Oliver Fjellvang, og understreger, at Cleardox anonymiserer dokumenter fuldstændigt, så de ikke kan genskabes.

”Vi ​hjælper med at ​sikre​, at man ikke overser ​sensitivt ​indhold,​ og samtidig garanterer vi, ​at det, der er blevet anonymiseret, er anonymiseret ordentligt​, så det originale indhold ikke kan genskabes​.”

Ifølge Oliver Fjellvang er Cleardox også med til at effektivisere arbejdet markant hos organisationer og virksomheder, når de skal anonymisere indh​​old. ​Men det handler i lige så høj grad om at skabe gode og enkle arbejdsgange, lyder det fra Oliver Fjellvang. ​

Cleardox hjælper i dag offentlige myndigheder, advokatkontorer og forsikringsselskaber med at anonymisere deres dokumenter, blandt andet i forbindelse med aktindsig​tssager​​.

Har valgt DigitalLead fordi ”Det er dejligt konkret”
Cleardox blev stiftet for fire år siden. Siden da er virksomheden vokset, og det er ikke længere en startup virksomhed, der skal fokusere på grundlæggende etablering. Kunderne og interessen har været der siden begyndelsen.

Nu handler det for Cleardox og Oliver Fjellvang om at skalere virksomheden, så man kan opnå større markedsandel og ekspandere forretningen til udlandet yderligere.

"Jeg har valgt DigitalLead, fordi de initiativer, de har, er rigtig gode, og fordi det, de tilbyder, er meget hands-on. Det handler om, at vi skal ud i markedet. Jeg synes, det er dejligt konkret. Det er ikke sådan noget højtflyvende noget, hvor der måske en gang er en fugl på taget,” fortæller Oliver Fjellvang.

"Jeg har valgt DigitalLead, fordi de initiativer, de har, er rigtig gode, og fordi det, de tilbyder, er meget hands-on. Jeg synes, det er dejligt konkret"

- Oliver Fjellvang