Cybersikkerhed som karrierevej?

To inspirerende dage med cybersikkerhed og iværksætteri som omdrejningspunkt var med til at afdække potentialet og gøde vandende for, at flere studerende tænker cyber som karrierevej.

For nylig afholdt DigitalLead i samarbejde med henholdsvis Københavns Erhvervs Akademi og Copenhagen Business School en inspirerende dag på hver uddannelsesinstitution, der satte fokus på cybersikkerhed og iværksætteri. Formålet med disse dage er få flere studerende til at arbejde med cybersikkerhed og tænke det ind som mulig karrierevej – også selvom man ikke har en teknisk baggrund. 

De stigende cybersikkerhedskrav betyder nemlig, at det er nødvendigt også at mobilisere øvrige medarbejdere og tænke cybersikkerhed som helhed ude i virksomhederne.

Uddannelsesdagene er en af aktiviteterne som DigitalLead laver for Center For Cybersikkerhed. 

Billede i tekst 1 2

På begge uddannelsessteder begyndte dagen med en generel indføring i cybersikkerhed. De studerende blev præsenteret for udfordringer og muligheder inden for cybersikkerhed og for betydningen af at beskytte sig mod trusler online både som privat og virksomhed. 

Billede i tekst 1 3

Karrieremuligheder - også med en ikke-teknisk baggrund

Et af formålene med disse uddannelsesdage er, at få flere unge til at tænke i retning af cyber som karrierevej, også selvom man ikke kommer fra en teknisk baggrund. 

Til det formål præsenterede konsulent Henriette Brandstrup inspirerende perspektiver på, hvordan man kan bygge en karriere inden for cybersikkerhed. Henriette ejer virksomheden CyberWorks, og har en lang karriere bag sig med cybersikkerhed.

Billede i tekst 1 4

Startup-Rejser og Netværk:

I det danske økosystem for digitale virksomheder er der en generel opmærksomhed på behovet for at fremme flere startups til gavn for dansk innovation og erhverv.

Derfor var dagene også krydret med hands-on erfaringer, hvor de studerende fik mulighed for at høre om opstartssuccesser fra virksomhederne ReTest Security og Cybercue, der delte deres rejse og erfaringer. Dette gav de studerende indblik i iværksætterverdenen og vigtigheden af at have et stærkt netværk.

Billede i tekst 1 5
Billede i tekst 1 7


Læring gennem Interaktion:

For at gøre læringen mere interaktiv blev brætspillet Hackador introduceret for de studerende. Dette spil, præsenteret af Raha Asadi og Derant, lærte deltagerne om forskellige cybersikkerhedstrusler på en sjov og engagerende måde.

Billede i tekst 1 6

Fremtidsvisioner:

Efter en dag på uddannelsen med cybersikkerhed i fokus forventes de studerende at have en bredere forståelse af cybersikkerhed og måske endda overveje en karriere inden for feltet. Betydningen af uddannelse og iværksætteri inden for cybersikkerhed og afspejler engagementet i at forme fremtidens cybersikkerhedseksperter og iværksættere.

DigitalLead spiller en stærk rolle som platform til et stærkt netværk til både erhvervsliv, det offentlige og forskning.

Billede i tekst 1 8 9 og 10
Billede i tekst 2 14
"It was inspiring to hear Jon Cetti from CyberQue telling about his journey as a cyber security startup. We learned about innovation and what opportunities there are. I am also considering starting my own business one day"

- Studerende på Københavns Erhvervsakademi (KEA)