Debatindlæg: Tre ønsker til regeringens Digitaliseringspartnerskab

Debatindlæg, af DigitalLeads CEO, Carolina Benjaminsen, i Børsen, 2. juni 2021

Danmarks nye Digitaliseringspartnerskab er et af de vigtigste initiativer i årevis målt på betydningen for Danmarks fremtidige udvikling, og partnerskabet har fået alt for lidt opmærksomhed.

Som Danmarks nationale viden- og erhvervsklynge inden for digitalisering hilser vi initiativet velkomment. Danmarks nuværende digitale strategi er for længst udløbet, og der er behov for et nyt, ambitiøst fundament for digitaliseringen af Danmark. Derfor optræder vi gerne som både forskernes og virksomhedernes stemme ind i Digitaliseringspartnerskabet. Her ser vi foreløbig tre vigtige indsatsområder.

#1 De rigtige teknologier

IoT, AR, AI, Edge, 5G, ML er alle teknologier, som kommer til at spille en afgørende rolle i den globale udvikling. Men hvad skal Danmark satse på forsknings-, uddannelses- og erhvervsmæssigt? Vi kan, skal og bør ikke satse på alt, men på de teknologier, som har mest potentiale. Qua vores meget tætte relation til både de danske forskningsinstitutioner og erhvervslivet kan vi i DigitalLead kvalificere og prioritere bedst muligt.

#2 Fokusér på at øge innovationskraften hos SMV’erne

Fremtidens udfordringer løses ikke med nutidens teknologier, og derfor har vi mere end nogensinde brug for at styrke innovationskraften. De store teknologivirksomheder er frontløbere, men de små og mellemstore virksomheder er drivkraften. DigitalLead er SMV’ernes one-point-of entry med vores store erfaring i at facilitere konsortiedannelse. Lad os løfte opgaven med at øge innovationskraften.

#3 Mere fokus på klynger

Fremtidens økonomiske vækstmotorer skal skabes på et fundament af accelereret transformation og innovation i meget større skala. Udvikling og vækst sker i samskabelse, og samskabelse er jo netop DigitalLeads eksistensgrundlag. Undersøgelser har vist, at virksomheder, der deltager i klynger, er fire gange så innovative som lignende virksomheder, som ikke deltager.

Med Digitaliseringspartnerskabet har vi alle fået en platform at arbejde ud fra. Men partnerskabet er ikke ansvarsfraskrivende for alle os andre – snarere tværtimod. Det er ansvarspådragende.

Vi kan, skal og bør ikke satse på alt, men på de teknologier, som har mest potentiale.

- Carolina Benjaminsen, CEO, DigitalLead