DigitalLead støtter udviklingen af fremtidens dataspace for energisektoren

Dataspaces er essentielle for den grønne omstilling i energisektoren, fordi det giver mulighed for at dele data, der kan skabe muligheder for at udvikle grønnere og smartere løsninger. Derfor hjælper DigitalLead et projekt, der skal udvikle et såkaldt minimum viable product (MVP) for et energi-dataspace.

I EU arbejder man på, at dataspaces skal danne grundlag for datadeling i energisektoren. Over de sidste tre år, er der derfor blevet udviklet en række vigtige værktøjer og modeller for dataspaces i store EU-projekter. Arbejdet med dataspaces skal være med til at gøre energisektoren mere intelligent og dermed også mere klimavenlig.

Derfor, er det er vigtigt for danske virksomheder, at de bliver klar til at bruge dataspaces, og at de har kendskab til de nyeste teknologier, lovgivninger og internationale tiltag på området. Kendskabet kan nemlig gøre det muligt, for danske virksomheder at udvikle nye løsninger, samt bruge eksisterende dataspaces. Det er på den baggrund, at DigitalLead er med i et projekt, der skal støtte danske virksomheder, så de bliver gearet til at bruge og udvikle dataspaces. 

I projektet skal der udvikles et såkaldt minimum viable product (MVP) for et energi-dataspace. Det skal bruges til at teste governance, open source-teknologier og dataspace-komponenter, som netop nu udvikles i EU. Projektet undersøger, hvordan de kan implementeres, så de løser de problemer med troværdighed og datasuverænitet, som energisektoren står overfor i dag.  

Otte stærke partnere med forskellige fagligheder

Projektet ledes af Alexandra Instituttet, og, med KMD som primær partner, involverer projektet også Energinet, FlexShape, Focus Advokater, INILAB, NeoGrid Technologies og Trefor I projektet vil KMD udforske og afprøve nogle af de open source dataspace-komponenter, der udvikles af EU og internationale organisationer.  

”Hvis KMD skal beholde sin position i markedet som leverandør af løsninger til det offentlige, er det bydende nødvendigt, at vi opbygger kapacitet og kompetencer til at understøtte vores kunder i at dele og modtage data i overensstemmelse med de EU-standarder, protokoller og komponenter, som dataspace-infrastrukturen udgør,” udtaler Mads Pohl Petersson, der er Product Innovation Manager i KMD.  

Energinet og Trefor stiller de relevante data til rådighed og bidrager til et konkret brugsscenarie, så projektpartnerne kan arbejde med formater, metadata, specifikke restriktioner for datadeling og datasuverænitet. Begge organisationer betragter dataspaces som et væsentligt mål i deres digitale omstilling og ønsker at engagere flest mulige aktører i energibranchen, da dataspaces bliver mere værdifulde, jo flere, der stiller data til rådighed.  

INILAB træder ind som modtager af data og vil fokusere på at opdage og udvikle nye tjenester for energiindustrien baseret på data fra Energinet og Trefor. I samarbejdet vil Focus Advokater håndtere de juridiske aspekter af datadeling og gå i dybden med de nye EU-dataforordninger. 

Skal hjælpe danske virksomheder til i forhold til nye digitale tendenser

Alexandra Instituttet skal udvikle en governancestruktur for dataspacen. Det fortæller Senior Research and Innovation Manager, PhD Lea Schick fra Alexandra Instituttet.  

Sammen med KMD og INILAB skal Alexandra Instituttet kortlægge andre potentielle services og værdier, samt undersøge, hvilke teknologiske funktioner de eksisterende teknologier ikke kan dække.  

”Et specifikt behov, som ekspertpanelet for energi-dataspaces afdækkede i efteråret, er ’privacy preservation for data spaces’, fortæller Lea Schick. Ved hjælp af multi-party computation og privacy-by-design skal vi lave en Minimum Viable Product på en service, der muliggør informationsdeling fremfor datadeling ved at lade forskellige aktører dele udelukkende den information, der er behov for, uden at skulle dele detaljerede rådata.  

Hos DigitalLead og Alexandra Instituttet står udviklingen af dataspaces højt på dagsordenen. Opgaven er at hjælpe danske virksomheder i forhold til de nyeste digitale tendenser. 

”Dette projekt gør det muligt at blive mere konkret omkring, hvilke ydelser der er behov for, og hvad vi kan levere. Når projektet er afsluttet, deler vi vores erfaringer med energibranchen og it-branchen,” understreger Lea Schick.  


Projektet er finansieret af Uddannelses og Forskningsministeriet.

”Hvis KMD skal beholde sin position i markedet som leverandør af løsninger til det offentlige, er det bydende nødvendigt, at vi opbygger kapacitet og kompetencer til at understøtte vores kunder i at dele og modtage data i overensstemmelse med de EU-standarder, protokoller og komponenter, som dataspace-infrastrukturen udgør,”


- Mads Pohl Petersson, Product Innovation Manager i KMD.

For mere information

LinkedIn logo Jonas Hansen

Jonas Hansen

Senior Funding Manager - Teamlead Digital&Green
+45 20 89 53 78
jh|digitallead.dk