DigitalLead fusionerer med Cyber Hub

Den danske hub for cybersikkerhed, Cyber Hub, bliver en del af DigitalLead. Fusionen skal være med til at styrke samfundet mod et stigende antal cybertrusler og forløse vækstpotentialet hos danske virksomheder inden for cybersikkerhed.

Dansk erhvervsliv og samfund skal være endnu bedre rustet til at modstå et stigende antal cyberangeb. Samtidig er der et stort vækstpotentiale for firmaer, der arbejder med cybersikkerhed.

Derfor fusionerer DigitalLead nu med Cyber Hub, den danske hub for cybersikkerhed, som har haft sit primære fokus på at fremme flere og stærkere startups inden for branchen.

  • Det er yderst glædeligt at kunne byde den danske Cyber Hub velkommen i DigitalLead. Vi samler kræfterne på en helt central dagsorden. Det er godt for danske virksomheder, store som små, det er godt for vores evne til at hjemtage europæiske udviklingskroner, og det er godt globalt at stå stærk sammen, siger bestyrelsesformand for DigitalLead, Jane Rygaard, som også er head of Dedicated Wireless Networks & Edge Cloud i Nokia.

Nye synergier

Medarbejderne i Cyber Hub er flyttet sammen med kollegerne i DigitalLead i København og skal i den kommende tid opdyrke de synergier, der ligger i eksisterende initiativer og i udviklingen af nye.

DigitalLead har nemlig allerede søsat en række tiltag for at øge bevidstheden om cybersikkerhed hos danske virksomheder. Også i forhold til områdets vækstpotentiale og vigtighed for digital resiliens. 

  • Jeg er meget glad for, at alle de mange gode aktiviteter og relationer, vi har opbygget i Cyber Hub, ikke bare kommer til at leve godt videre i DigitalLead, men faktisk bliver aktiveret i en langt større del af dansk erhvervsliv. Desuden får vi, med vores mange nye kolleger, mulighed for at være fysisk til stede i hele landet, siger Kristoffer Buch, der har været leder af aktiviteterne i Cyber Hub.

Større behov end nogensinde

Cyber Hub blev etableret af Industriens Fond i 2019 som led i Fondens særlige indsats for cybersikkerhed. Det skete blandt andet for at imødekomme den stigende trussel om cyberangreb og de medførte erhvervsmuligheder.

  • Den stigende cybersikkerhedstrussel er så alvorlig, at vi er nødt til at styrke samarbejdet i Danmark yderligere for at stå stærkest muligt. Det gør vi nu ved, at Cyber Hub flytter sammen med DigitalLead, da det giver virksomhederne endnu bedre forudsætninger for at udnytte de vækstmuligheder, der ligger i en enorm global efterspørgsel efter innovative cybersikkerhedsløsninger. Siden etableringen af hubben er erhvervsklyngerne, herunder DigitalLead, kommet til. Derfor ser vi nu en stor fordel ved at samle de to indsatser og ser meget frem til samarbejdet med DigitalLead, siger Malene Stidsen, programchef for cyberprogrammet i Industrien Fond.

KONTAKT:

DigitalLead: CEO Carolina Benjaminsen, cb@digitallead.dk, 5338 0122

Industriens Fond: Programchef Malene Stidsen, ms@industriensfond.dk, 2075 7824

"Jeg er meget glad for, at alle de mange gode aktiviteter og relationer, vi har opbygget i Cyber Hub, ikke bare kommer til at leve godt videre i DigitalLead, men faktisk bliver aktiveret i en langt større del af dansk erhvervsliv. Desuden får vi, med vores mange nye kolleger, mulighed for at være fysisk til stede i hele landet"