DigitalLead og CenSec stadfæstes som centrale aktører for cybersikkerhed: Skal hjælpe myndigheder med at styrke sikkerheden gennem samarbejde, forskning og adgang til EU-midler

Med den stigende cybertrussel i Europa, forårsaget af geopolitiske spændinger og en stigning i cyberangreb mod virksomheder og myndigheder, har EU øget sit fokus på cybersikkerhed og oprettet European Cybersecurity Competence Centre and Network (ECCC) i 2021. ECCC fungerer som et centralt koordinationspunkt for at styrke cybersikkerheden i EU, og samarbejder med nationale koordinationscentre (NCC'er) i medlemsstaterne for at understøtte lokale cybersikkerhedsinitiativer.

Digitalliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har bedt Digitallead og forsvarsklyngen CenSec om at være operatører for Det Nationale Koordineringscenter for Cybersikkerhed (NCC) i Danmark. Det betyder, at DigitalLead og CenSec skal hjælpe NCC og styrelserne med at styrke Danmarks forsvar mod cybertrusler, fremme samarbejde i sektoren og gøre det nemmere at finde EU-midler til cybersikkerhedsprojekter. Med udnævnelsen af operatørrollen stadfæstes de nationale klyngers rolle som centrale aktører inden for cybersikkerhed.

For at skabe et godt afsæt blev der 31. januar inviteret til stor kick-off konference på Aalborg Universitet i København.

Konferencen begyndte med en introduktion til ECCC og NCC fra Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

Derefter præsenterede DigitalLead og CenSec de EU-programmer, der er relevante for danske aktører inden for cybersikkerhed. Programmerne hedder Horizon Europe, Digital Europe og European Defence Fund, og det er NCC opgave at hjælpe potentielle ansøgere med at få del i midler fra programmerne.

”Vi er et lille land, men vi kan godt tillade os at have store ambitioner”
Efter de faktuelle oplæg om NCCs rolle gav professor hos Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Jens Myrup Pedersen, et oplæg om, hvordan samarbejder mellem universiteter og virksomheder gennem EU-programmer kan skabe værdi for både virksomheder, forskere og samfundet generelt.

Jens Myrup Pedersen slog fast, at det aktuelle cybertrusselsbillede, betyder, at der et stort behov for forskning, innovation og udvikling indenfor cybersikkerhedsområdet, og, at vi godt kan tillade os at tænke stort, når vi udvikler nye redskaber til cybersikkerhed.

”Det bliver ofte for småt, når vi laver noget i Danmark. Vi er et lille land, men vi kan godt tillade os at have store ambitioner.”

Og her kommer samarbejdet mellem virksomheder og forskere ind i billedet, forklarer Jens Myrup Pedersen. Forskerne giver nemlig virksomhederne adgang til den nyeste viden, mens virksomhederne giver forskerne adgang til data fra den virkelige verden, understreger Jens Myrup Pedersen.

”Der er et stort behov for forskning, innovation og udvikling indenfor cybersikkerhed. Det er vigtigt, at vi vækster de idéer vi har, så vi kan komme ud i verden med dem.”

Og her skal NCC være med til at gøre en forskel. NCC skal nemlig facilitere et fagligt netværk, hvor blandt andet virksomheder og forskere kan udveksle viden og idéer med hinanden.

Ser frem til at netværke med andre aktører i branchen
En af dem, der ser frem til at udveksle erfaringer på tværs af cybersektoren, er Alice Leth Sørensen, der er CEO hos Truesec, som blandt andet laver incident response for virksomheder og organisationer, der har oplevet et cyber angreb.

”Der ingen tvivl om, at vi er et lille land, vi skal være meget bedre til at samarbejde, der er selvfølgelig noget, der hedder forretning, men det handler også om sikkerhed, og det er vi alle interesseret i,” siger hun, og tilføjer at hun ser frem til at netværke på tværs af sektoren.

”Vi ser frem til at udveksle erfaringer og viden med andre. Vi har enormt meget data, og vi glæder os også til at kunne give noget tilbage.”

Johnathan Patscheider, der arbejder for den danske afdeling hos Trust Stamp, ser frem til ansøge EU-programmer med hjælp fra NCC.

”Det bliver nemmere for mindre virksomheder, der ikke har så store ressourcer. Der er god sparring at hente i forhold til det administrative arbejde, men også i forhold til, hvordan vi som virksomhed kvalificerer os bedst muligt til at søge de her EU-midler,” Fortæller han.

Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union, Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Co-funded by The European Union

Erhvervsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen

Fakta om NCC:


I 2024 og 2025 vil NCC fokusere på at gøre det lettere for sektoren at skaffe finansiering til innovative cybersikkerhedsprojekter.

NCC planlægger at etablere et omfattende professionelt netværk på nationalt plan for cybersikkerhedseksperter.

NCC vil uddele 17,3 millioner kroner i tilskud til innovative cybersikkerhedsinitiativer.

NCC vil iværksætte initiativer for at styrke samarbejdet og udveksling af viden og erfaringer inden for cybersikkerhedsbranchen.

Et vigtigt mål for NCC er at fjerne barrierer for den danske cybersikkerhedssektor når de søger finansiering fra EU’s tilskudsfonde.