Digital Energy Hub og HOFOR går sammen i et projekt, der skal gøre nye boliger mere energivenlige

Mange nye boliger har et højere energiforbrug end de burde i forhold til bygningsreglementet. Derfor vil HOFOR i samarbejde med DigitalLead og Digital Energy Hub finde ud af, hvorfor nybyggeri i nogle tilfælde bruger mere varme, end man regnede med.

Data fra 100 nye etageejendomme i København skal være med til at danne grundlag for at finde ud af, hvorfor mange nybyggede boliger bruger mere energi end der er projekteret i bygningsreglementet, som er de tekniske krav og standarder, man har til opførelsen af nye byggerier.

For som det ser ud nu, har mange nye etageejendomme et varmeforbrug, der er mellem 50 og 60 procent over det varmeforbrug, der er forventet i byggereglementets energiramme. Og da fremtidens bygningsreglementer forventes at blive skærpet i forhold til varmeforbrug, vil gabet mellem det faktiske varmeforbrug og det projekterede varmeforbrug i bygningsreglementet muligvis stige yderligere. Projektet skal være med til at afklare, hvorfor flere nye etageejendomme har et højere varmeforbrug.

Data kan identificere udfordringer i byggerier

Digital Energy Hub er et samarbejde mellem DigitalLead, Center Danmark og Energy Cluster Denmark.
De har et mål om at accelerere den grønne omstilling i både Danmark og udlandet – et mål som HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, også har. Det kan for eksempel være ved at identificere udfordringer som fx et højt varmeforbrug i store bygninger, som parterne så går sammen om at finde løsninger på.

”Vi mener, at vi spiller en særlig rolle, fordi vi har en stor mængde data, der kan være med til at identificere energiudfordringerne ved nye byggerier,” siger Jakob Thanning, der er områdechef for Kundeløsninger og Fjernkøling hos HOFOR.


100 nye etageboliger skal danne grundlag for mere energivenlige boliger
Nu stiller HOFOR data fra 100 nye etageejendomme i København til rådighed for samarbejdet i Digital Energy Hub, så parterne kan analysere data.

Ifølge Jakob Thanning kan dataene potentielt vise, hvorfor mange nye byggerier har et højere energiforbrug, end det man havde regnet med. Dataene fra de 100 etageejendomme er blot et lille udsnit af den data, som HOFOR råder over.

”Vi zoomer ind på en stikprøve. Når vi er klar med de første prototyper, der kan sige noget, hvorfor energiforbruget er større i nogle ejendomme, kan vi udrulle det til flere ejendomme og dermed blive klogere på årsagerne,” siger Jakob Thanning.

Han tilføjer, at HOFOR har historisk data fra over 10.000 større boligbyggerier i København, som senere vil kunne bruges til at analysere årsagerne til de store forskelle i varmeforbruget. 

Data er essentielle for at forstå problemet
Hos HOFOR er man overbevist om, at data er nødvendig, hvis man skal sikre et mindre energiforbrug i moderne boliger.

”Hvis vi skal i mål med den grønne omstilling og konvertere vores energisystemer til både at være smartere, fleksibelt og mere energieffektive, er det nødvendigt at arbejde med data. Med data kan vi demonstrere nogle af de problematikker, der ligger i værdikæden i nye byggerier,” forklarer Jakob Thanning.

Forhåbningen hos HOFOR er, at projektet sammen med DigitalLead og partnerne i Digital Energy Hub skal give læring om, hvordan man udnytter varmen bedst muligt – også i nybyggeri. Måske er det ændret adfærd, måske bedre styring af et anlæg.

"Guleroden ved projektet sammen med Digital Energy Hub, er at vi kan få mange flere energieffektive boliger. Hver enkelt ejendom kan være med til at gøre en forskel,” siger Jakob Thanning.

Medfinansieret af Industriens Fond

IndustriensFond_logo_BLACK_RGB (1)
Når vi er klar med de første prototyper, der kan sige noget, hvorfor energiforbruget er større i nogle ejendomme, kan vi udrulle det til flere ejendomme og dermed blive klogere på årsagerne,” 

- Jakob Thanning, områdechef, HOFOR.