DigitalLead støttet projekt ”Har potentialet til at blive et redskab for digitaliseringen af en hel sektor”

Et projekt sammen med Aalborg Universitet, LE34, og en række entreprenører skal gøre det meget nemmere at kortlægge vores kritiske infrastruktur i undergrunden. Projektet skal blandt andet være med til at undgå dyre uheld, hvor kabler og ledninger bliver ødelagt i forbindelse med gravearbejde.
Det kan blive en utrolig dyr fornøjelse, hvis man i forbindelse med gravearbejde kommer til at ødelægge et af de mange kabler, der ligger i den danske undergrund.


Hvert år koster uheld, hvor kabler, rør eller vandledninger bliver ødelagt, det danske samfund dyrt. Ikke nok med at selve kablerne kan blive ødelagt, så er de afledte omkostninger ved et ødelagt kabel ofte mange gange højere end selve prisen på det kabel, der er blevet ødelagt. For eksempel hvis bredbåndsforbindelsen ryger til en hel kontorbygning eller hvis et vandrør bliver ødelagt.

Derfor er DigitalLead med til at støtte et projekt, der arbejder på at skabe et 3D kort over, hvad der ligger af kabler og ledninger i vores undergrund.

Projektet er døbt Den Digitale Undergrund og er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, LE34 der er Danmarks største landindspektørfirma, samt flere entreprenører og forsyningsselskaber.

Projektet benytter LE34 SmartSurvey teknologi, der ved hjælp af kameraet i en ganske almindelig smartphone, kombineret med kunstig intelligens og augmented reality (AR) skal gøre det nemt at danne sig et overblik over, hvad der ligger af kabler og anden infrastruktur i vores undergrund. Teknologien fungerer ved, at man filmer en kort sekvens af en åben ledningsgrav, hvorefter der dannes en 3D punktsky, som lagres i skyen og kan tilgås af entreprenører, der kan bruge det, når de skal udføre bygge- og anlægsarbejde.

”Det betyder, at man kan springe nogle led over i processen og spare ressourcer og tid. Man skal ikke vente på, at der kommer nogle og opmåler, hvad der ligger under jorden. Det gør det meget nemmere at få et overblik over, hvad der ligger under vores fortov,” forklarer Lars Bodum, der er lektor på Aalborg Universitet og projektleder for Den Digitale Undergrund. Dermed understøtter projektet også den grønne omstilling, fordi det er med til at øge effektiviteten i anlægsarbejde.

Ifølge Lars Bodum har det været vigtigt at få flere entreprenører med ombord på projektet, som kan bidrage med data fra de steder, hvor de alligevel er ude og lave bygge- og anlægsarbejde.

”Den indsamlede data kommer til at bidrage til vores fælles databank, der vil være med til at danne grundlag for arbejdet hos en lang række virksomheder og kommuner,” siger Lars Bodum.


Vandt grunddatapris


I november 2023 vandt LE34 og Den Digitale Undergrund Grunddataprisen fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, fordi projektet demonstrerer potentialet i at udnytte offentlige data til at skabe værdi for både samfundet og erhvervslivet.

”Den Digitale Undergrund har potentialet til at blive et redskab for digitaliseringen af en hel sektor. LE34 har formået at bruge ny teknologi med blandt andet kunstig intelligens og Augmented Reality til at bygge oven på et eksisterende offentligt register for at skabe yderligere værdi, og det er derfor, at de får prisen, i skarp konkurrence med de to andre nominerede virksomheder,” sagde Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur i forbindelse med prisuddelingen.

Den Digitale Undergrund er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

”Det betyder, at man kan springe nogle led over i processen og spare ressourcer og tid. Man skal ikke vente på, at der kommer nogle og opmåler, hvad der ligger under jorden. Det gør det meget nemmere at få et overblik over, hvad der ligger under vores fortov,”  - Lars Bodum - lektor på Aalborg Universitet. 

For mere information

LinkedIn logo Sidsel Skovborg

Sidsel Skovborg

Senior Innovation Manager
+45 30 76 71 13
sis|digitallead.dk