Grøn omstilling gennem digitalisering: Kohberg udforsker mulighederne med IoT-teknologi og data science

Et nyt samarbejde mellem DigitalLead, Teknologisk Institut og Kohberg skal ved hjælp af digitalisering gøre produktionen endnu grønnere.

Grøn omstilling og digitalisering er ikke blot en nødvendig transformation, men også en unik mulighed for innovation og fremskridt. Dette er grundlaget for DigitalLeads vedvarende engagement på området.

Et nyt projektsamarbejde mellem Teknologisk Institut og DigitalLead, støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, demonstrerer det uudnyttede forretningspotentiale, der ligger i grøn digitalisering.

Projektets formål er at accelerere danske virksomheders bæredygtige udvikling og konkurrencedygtighed gennem digitalisering. Virksomheder, der ønsker at forbedre deres grønne profil, modtager faglig, teknisk og forretningsmæssig sparring til at udvikle og teste innovative digitale løsninger, med fokus på at reducere klimabelastning og imødekomme stigende krav fra kunder og samarbejdspartnere. Projektets innovationsforløb, struktureret over fire faser, er designet til at gøre digital innovation til en integreret del af virksomheders grønne omstilling, med et mål om skabe reelle og målbare forbedringer.

Kohberg: digital innovation i fødevaresektoren

Kohbergs deltagelse i projektet er et eksempel på, hvordan digitalisering og grøn omstilling kan skabe grobund for fremtidens bæredygtige og konkurrencedygtige fødevareproduktion.

Digitale teknologier som fx IoT-teknologi, kan være nøglen til at håndtere dataindsamling og afrapportering i fødevarevirksomheder som Kohberg. Ifølge forskning fra Miljøstyrelsen, er digitalisering af processer og anvendelse af IoT i produktionen afgørende for at opnå bæredygtighedsmål i industrien (Kilde: Digitalisering og grøn omstilling i industrien - Miljøstyrelsen). IoT muliggør præcis dataindsamling og bearbejdning, hvilket kan bruges til at reducere energiforbrug og spild i produktionen, samtidig med at det kan lette og automatisere arbejdet omkring ESG-afrapportering.

Kohbergs mål for projektet er tydeligt defineret – at udnytte digitalisering til at reducere spild og ressourceforbrug, nedbringe CO2-udledninger og etablere et stærkt grundlag for klimaberegninger og ESG-afrapportering.

”Optimeringen af vores produktion til gavn for både miljøet og Kohbergs forretning er centrale elementer i vores strategi. Derfor er vi glade for at være del af projektet og på den måde kunne udforske mulighederne med IoT-teknologi og data science,” lyder det fra Dorthe Berg, Business Proces Manager ved Kohberg Bakery Group.

Grøn omstilling kræver innovative samarbejder

Styring af data er afgørende for Kohbergs ambitioner på bæredygtighedsområdet. Dataopsamling, datalagring, datastrømme, datasikkerhed, og deling af data er nøgleelementer, der skal være på plads for at gøre datadrevet udvikling værdiskabende for virksomheden og for dens kunder.

Derfor har Kohberg i projektet indledt et forsøgs-samarbejde med DigitalLead-medlemmer som Xtel, Trendlog, og Combine. De tre digitale leverandører samarbejder om at udvikle digitale løsninger, der ikke kun opfylder disse krav, men også kan styrke Kohbergs grønne omstilling og konkurrenceevne. Xtel, med deres kompetencer inden for IoT-sensorer, Trendlog, specialister i databearbejdning og -visualisering, og Combine med fokus på IT-arkitektur og digitaliseringsstrategier.


Perspektiver for fremtidens grønne og digitale fødevareproduktion

Samarbejdet illustrerer, hvordan datastyring ikke kun er en nødvendighed, men en mulighed for at forme en bæredygtig fremtid. Gennem digital innovation og effektiv udnyttelse af data skal partnerskabet skabe konkrete løsninger, der fremmer Kohbergs ambitioner om bæredygtighed og positiv indvirkning på samfundet som helhed.

Grøn omstilling gennem digitalisering er en kompleks, men afgørende omstilling, og projektsamarbejdet mellem aktørerne kan skabe gode indsigter for fødevarebranchen generelt. DigitalLead og Teknologisk Institut fortsætter med at spille en central rolle i at facilitere og modne denne udvikling, og som grøn omstilling bliver stadig mere integreret i virksomheders strategier, forventes digitale løsninger at være nøglen til en bæredygtig fremtid.

”Optimeringen af vores produktion til gavn for både miljøet og Kohbergs forretning er centrale elementer i vores strategi. Derfor er vi glade for at være del af projektet og på den måde kunne udforske mulighederne med IoT-teknologi og data science,”

- Dorthe Berg, Business Proces Manager, Kohberg Bakery Group.