DLTA-deltager i et spændingsfelt mellem socialfaglig NGO og Tech Startup

SocialSpace er en formålsdrevet NGO, der arbejder for at fremme trivsel blandt børn og unge. Organisationen arbejder ud fra præmissen om, at det bør være lige så naturligt at række ud efter hjælp til sin mentale sundhed som det er at række ud efter hjælp til sin fysiske sundhed. SocialSpace har også deltaget i DigitalLeads start up-accelerator DLTA, som har hjulpet med at lave en bæredygtig forretningsmodel. 

SocialSpace har udviklet en app, som giver et samlet overblik over og tilgang til de mange rådgivningstilbud rundt om i landet, så det bliver nemmere for børn og unge at navigere rundt i rådgivningslandskabet og få præcis den hjælp, de har brug for.

Mange rådgivningstilbud har kapacitet til at hjælpe endnu flere, mens andre ikke kan følge med den stigende efterspørgsel på hjælp. App'en skal derfor også sørge for, at flere rådgivningstilbud får bragt deres kompetencer i spil.

SocialSpace samler hjælpen på én platform via app’en DiTi (Digital Tilgængelig). App’en er den primære kommunikationskanal, som skal være let tilgængelig og tilbyde børn og unge hjælp, hvor de færdes - dvs. på deres mobiltelefoner - så de kan få rettidig hjælp. Målet med DiTi app’en er at styrke den tidlige og forebyggende indsats.

DiTi samler relevante sociale rådgivningstilbud i én app, så børn og unge har én indgang til at kommunikere anonymt med de mange frivillige og offentlige tilbud, der findes i Danmark.

Det er ikke kun civile rådgivningstilbud, der skal ligge i app’en, men også kommunale udbud, og den feedback SocialSpace får fra børn og unge igennem brugen af app’en skal bruges til at skabe sociale indsigter, der kan skabe værdi for kommuner, skoler, institutioner m.m., for eksempel viden om antallet af henvendelser omkring stress, angst, og anden form for mistrivsel.

Vi ønsker at få skabt et stabilt grundlag for at kunne blive ved med at gøre det, vi gør”, fortæller grundlægger og direktør i SocialSpace, Freja Sangild Boysen.

Alt vores overskud går til det gode formål, og vi er drevet af vores socialfaglige og etiske vinkel”.

Men for at få skabt det stabile grundlag har det været vigtigt også at kigge mod nogle af de mest basale aspekter fra startupverdenen, som for eksempel at få lavet en bæredygtig forretningsmodel.

Social Impact på Tech-området

I marts 2021 blev SocialSpace godkendt til DLTA-programmet, som er DigitalLeads ambitiøse supportprogram for digitale iværksættere og tech-startups, der ønsker at sætte fart på deres vækstrejse. DLTA er en del af det landsdækkende iværksætterprogram Beyond Beta og omfatter en række tilbud om hjælp til forretningsudvikling, markedsvalidering og mulighed for at indgå i et målrettet acceleratorforløb med andre vækstparate startups.

SocialSpace ønskede hjælp til at videreudvikle app’en samt udvikling af krydsreferencer på den anonyme data. Krydsreferencerne skal give mulighed for at se, hvilke emnemæssige tendenser, der knytter sig til demografiske oplysninger. Dermed kan man på sigt kigge ind i tendenser og på samfundsplan sætte ind mere forebyggende.

Brugere og samarbejdspartnere har samtidig givet udtryk for, at de ønsker yderligere udvikling i form af trivselsværktøjer, begivenheder og andre typer rådgivning og hjælp til unge.

Før SocialSpace fik kontakt med DigitalLead, havde de ikke tænkt sig selv som et tech-initiativ, men det varede ikke længe, før de fik et nyt syn på sig selv.

I starten var jeg lidt skeptisk” siger freja … ”jeg havde svært ved at se hvordan vi som social indsats skulle gøre brug af et tech-accelerator program. Vi bevægede os primært i det socialfaglige område, men det har vist sig at der er et rigtig fint spændingsfelt derimellem og at vi kan drage fordele af, også at tænke os selv ind på tech-området og bruge nogle at de samme værktøjer, som hvis vi var en tech-virksomhed. Gennem digitallead og DLTA har vi fået indgang til nogle helt andre aktører på tech-området”.

Aktiviteter i DLTA

Det overordnede formål med at deltage i DLTA-programmet har for SocialSpace været at få den nødvendige hjælp til at få lavet en bæredygtig forretningsmodel.

Aktiviteterne inkluderer;

· Bistand til feedback på fondsansøgninger (Access to funding)

· Sparring og feedback fra mentor (Advisory Board)

· B2B match med virksomhed, der kan bidrage med sparring på platformen og på kodning (videreudvikling).

Særligt matchet mellem andre relevante aktører har været til stor værdi for SocialSpace. Det er der faktisk også kommet en konkret workshop ud af om en mulig fremtidig samarbejdsaftale med en virksomhed, der matcher digitale løsninger til kommunernes behov.

Vores erfaring med DLTA er, at det fordrer nogle samarbejder, som vi ellers aldrig ville have undersøgt – nok igen, fordi vi har fået øjnene op fra udelukkende at kigge på os selv i et socialfagligt perspektiv, men også fra et tech-perspektiv”. siger Freja Sangild Boysen.

Ud over aktiviteterne i DLTA har samarbejdet med DigitalLead også givet SocialSpace kendskab til og deltagelse i aktiviteter, der vedrører digitale teknologier, som Tech BBQ og Digital Tech Summit-messerne. Her har det primære formål været at skabe synlighed og opdrive B2B samarbejder.

Alt i alt har det givet stor værdi for SocialSpace at deltage i DLTA-programmet.

Der er masser af fleksibilitet når man er en del af acceleratorprogrammet. Det er slet ikke besværligt, når først man blot kender til processerne”, fortæller hun og tøver ikke med at opfordre andre til at deltage – heller ikke hvis man ikke ser sig selv som en reel tech-virksomhed.

Læs mere om DLTA her.

Vores erfaring med DLTA er, at det fordrer nogle samarbejder, som vi ellers aldrig ville have undersøgt – nok igen, fordi vi har fået øjnene op fra udelukkende at kigge på os selv i et socialfagligt perspektiv, men også fra et tech-perspektiv


Grundlægger og direktør i SocialSpace, Freja Sangild Boysen

For mere information

LinkedIn logo Carolina Benjaminsen

Carolina Benjaminsen

CEO
+45 53 38 01 22
Cb|digitallead.dk