I Norge skulle cyberlandsholdet forsvare sin guldmedalje: DigitalLead var taget med for at heppe, og for at skabe nye samarbejder i norden

Mens det danske cyberlandshold var taget til Hamar i Norge for at forsvare deres titel til europamesterskabet i cybersikkerhed, var Cyberhub by DigitalLead også taget til Norge for at møde de svenske og norske digitale klyngeorganisationer. Formålet var at åbne op for samarbejde i forhold til cybersikkerhed og dermed skabe nye muligheder for cybervirksomheder.

Det danske cyberlandshold skulle i forrige uge forsvare deres titel til det europæiske mesterskab i cybersikkerhed, og selvom de ikke vandt guld i denne omgang, blev det alligevel til en flot bronzemedalje.

Blandt de heppende tilskuere kunne man finde repræsentanter for de digitale klyngeorganisationer i Norge, Sverige og selvfølgelig DigitalLead fra Danmark.

Repræsentanterne var ikke kun mødt op for at støtte deres land ved europamesterskabet, de nordiske klynger skulle også mødes for at afsøge mulighederne for et samarbejde mellem klyngerne.

Et samarbejde, som skal være med til at fremme den nordiske cybersikkerhed. Tilstede var Digital Innlandet fra Norge, Compare, der er den svenske klyngeorganisation for digitale virksomheder, og DigitalLead.

På tværs af de nordiske klyngeorganisationer var der enighed om, at et styrket samarbejde giver god mening, fordi virksomheder i de nordiske lande ligner hinanden meget og står med mange af de samme udfordringer. I og med, at de nordiske virksomheder deler mange fællestræk, er der rigtig gode samarbejdsmuligheder for de nordiske cybervirksomheder.

Samarbejde skal hjælpe nordiske virksomheder med at se muligheder

Selvom dialogen om samarbejde mellem klyngeorganisationerne på cyberområdet er i de tidlige stadier, står det klart, at der er bred opbakning om, at det er vigtigt med et nordisk samarbejde, fordi cybervirksomheder i Danmark, Sverige og Norge kan lære meget af hinanden. Det vil ligeledes være gavnligt at etablere forbindelser med de akademiske institutioner, der fokuserer på cybersikkerhed, da en fælles vidensdeling på tværs af de tre lande kan give fordele for alle parter.

Men viden er ikke det eneste, der vil komme medlemsvirksomhederne til gode hos de tre nordiske klynger. Et tværnordisk samarbejde mellem klyngerne skal også have til hensigt at skabe projektsamarbejder og partnerskaber mellem virksomhederne. De nordiske klynger skal hjælpe hinanden til at vise de muligheder der er for cybervirksomheder i Skandinavien.

”Vi vil gerne skabe flere muligheder for vores medlemmer. Vi skal stå sammen i norden, og vi skal være endnu dygtigere til at samarbejde. Vi har et specielt fællesskab i Norden, og det skal vi også udnytte inden for cybersikkerhed,” siger Zaynab Al-Hussaini, der er projektleder på Cyberhub og Innovation Manager hos DigitalLead.

På mødet præsenterede DigitalLead det Cyber Challenge Lab-forløb, som i øjeblikket bliver lavet i samarbejde med Aarhus Kommune. Cyber Challenge Lab går ud på at samle virksomheder, myndigheder og organisationer for at stille dem en udfordring på cybersikkerhedsområdet og løse den ved hjælp af videreudvikling af eksisterende løsninger eller nye løsninger til gavn for erhvervslivet og den digitale sikkerhed.

Efter oplægget blev repræsentanterne fra klyngene enige om, at man burde lave en fælles nordisk Cyber Challenge Lab, hvor nordiske virksomheder på tværs af Danmark, Norge og Sverige kan få stillet en udfordring, som skal løses.

”Vi vil gerne skabe flere muligheder for vores medlemmer. Vi skal stå sammen i norden, og vi skal være endnu dygtigere til at samarbejde."

- Zaynab Al-Hussaini, projektleder på Cyberhub og Innovation Manager hos DigitalLead.