Klumme: Den digitale transformation fortjener bedre rammer i Danmark

Klumme bragt på computerworld.dk  17. august 2021. Af Carolina Benjaminsen, CEO, DigitalLead, Thomas Riisgaard Hansen, CEO, DIREC, og Kaj Grønbæk, formand for ATV's Vismandsråd, Akademiet for de Tekniske Videnskaber. 

Det skal være nemmere for virksomheder at få adgang til it-forskning og it-kompetencer. Det er absolut nødvendigt, at vi styrker rammevilkårene for, at digitale teknologier samt viden og kompetencer om disse teknologier kommer flest mulige virksomheder til gode. 

Nye tal fra EU viser, at 50 procent af nye vækstvirksomheder har en base i it og/eller digitale teknologier.

Samtidig viser undersøgelsen ”Digital competitiveness ranking 2020”, udgivet af World Competitiveness Center IMD, som er en sammenligning af 64 landes evne til at anvende digitale teknologier som en nøgledriver til økonomisk transformation i erhvervslivet, den offentlige administration og det bredere samfund, at Danmark er med helt fremme med en flot tredjeplads, kun overgået af USA og Singapore.

Endvidere kan vi se, at mange nye danske virksomheder, der i de seneste 20 år har ramt milliard-omsætning og bliver solgt til udlandet, er baseret på it-forskning.

Vi har således nogle grundlæggende forudsætninger i Danmark for at klare os godt i det digitale innovationskapløb – men må så absolut ikke bruge denne position til at hvile på laurbærrene.

ATV’s Digitale Vismandsråd har analyseret væksten hos en bred skare af it-virksomheder, som både inkluderer mere traditionelle it-virksomheder som eksempelvis it-producenter, banker (der i høj grad er it-baserede) og nyere virksomheder som Mobilrepair.dk.

Sammenlignet med industrien og gennemsnittet af alle brancher, oplevede it-virksomheder i en bred definition en vækst på 13 procent i antallet af virksomheder fra 2015-2018. For industrien var væksten tre procent og alle brancher i gennemsnit seks procent.

Brug for flere virksomheder med forretningsafsæt i digitale teknologier

Det er stadigvæk langt fra alle virksomheder, der bruger digitale teknologier i Danmark, og der er brug for, at endnu flere får øjnene op for mulighederne.

Den digitale omstilling skal helt ind i virksomhedens DNA og kræver en digital omstillingsparathed hos øverste ledelse samt hele vejen ud til medarbejderne.

It-forskningsmiljøerne er udfordrede af, at miljøerne er små, men eftertragtede.

Vi ønsker, at det bliver nemmere for virksomheder at få adgang til it-forskning og it-kompetencer.

Og der er i høj grad brug for at sikre flere personer til at dele viden med virksomheder i Danmark. Lad os få styrket rammevilkårene for, at digitale teknologier kommer flere virksomheder til gode.

Der er endvidere virksomheder, som har de bedste forudsætninger, men som mangler adgang til it-arbejdskraft og/eller efterspørger adgang til cutting-edge forskning i digitale teknologier.

Det er absolut nødvendigt, at vi styrker rammevilkårene for, at digitale teknologier samt viden og kompetencer om disse teknologier kommer flest mulige virksomheder til gode.

Digitale teknologier er en grøn medspiller

Huawei lavede i 2018 rapporten ”Accelerating SDGs through ICT”, i hvilken det fremgår, at der er en direkte sammenhæng mellem et lands udbredelse af it-løsninger, og hvor langt det pågældende land er i forhold til opfyldelse af verdensmålene, hvoraf et af de fire hovedområder jo som bekendt er at løse klimakrisen frem mod år 2030.

Ligeledes opererer det nye EU-program Horizon Europe med en tæt sammenhæng mellem digital og grøn transformation af virksomhed og samfund.

Ofte ser vi, at innovations- eller forskningsprogrammer, der omtaler bæredygtighed eller grøn omstilling, fokuserer på domænefagligheder fremfor viden om it og digitale teknologier.

Vi mener derimod, at det er et faktum, at innovationskraften ofte kan føres tilbage til brugen af nye innovative digitale løsninger på et givent område. Et godt eksempel på dette er inden for energieffektivisering, og eksemplet fra virksomheden Neogrid Technologies.

Virksomheden Neogrid Technologies udvikler og leverer intelligente cloudbaserede løsninger til energieffektivisering via energivisualisering, -overvågning og -styring af bygninger, og har i mange år arbejdet tæt sammen med flere universiteter i Danmark.

Selskabets energiløsninger kan via en cloudbaseret dataindsamling fra sensorer i bygninger give en mere energieffektiv varmestyring rettet mod større bygninger som lejlighedskomplekser, institutioner, kontorbygninger o.l.

Dette muliggøres via online dataopsamling fra IoT-enheder og smart meters, anvendelse af data fra IoT-sensorer samt datadrevene AI-algoritmer til kontrol og overvågning af HVAC-systemer (Heating, Ventilation, Air Conditioning) i bygninger.

Der ligger et uudnyttet potentiale i sådanne ’digitale energibesparelser’, der ofte overses i den offentlige debat og den udmøntede lovgivning og støtteordninger. Digitaliseringen generelt, hvor løsninger som ovenstående kan interagere på tværs af bygninger og forsyningsarter, er en vigtig brik og en lavthængende frugt i forbindelse med at opnå den grønne omstilling af vores energisystem.

Derfor er det klare fælles budskab fra ATV’s Digitale Vismandsråd, DIREC og DigitalLead – skab samspil med de digitale teknologier ved at styrke de digitale forskningsmiljøer, gøre det lettere for virksomheder at udnytte de digitale muligheder, investere massivt i hele det digitale innovationsøkosystem fra studieplads til forskning og fra startup til moden virksomhed samt naturligvis ved at fokusere på at udnytte Danmarks digitale styrkeposition til også at indtage en førerrolle inden for ”computational sustainability” – vejen til vækst og velstand findes her.

Der er i høj grad brug for at sikre flere personer til at dele viden med virksomheder i Danmark. Lad os få styrket rammevilkårene for, at digitale teknologier kommer flere virksomheder til gode.