Lille dansk virksomhed har udviklet en app, der kan få stor betydning i udviklingslande

CodeOptimus i Vejle har været med til at udvikle en app, der skal hjælpe borgere i udviklingslande med at holde styr på deres sundhedsdata. Appen giver brugerne kontrol, med hvem der kan tilgå deres data, og kan få stor betydning i regioner, hvor sundhedssystemer ikke er digitaliserede.

En lille dansk virksomhed i Vejle har været med til at udvikle en innovativ løsning, der kan få stor betydning for borgeres sundhedsdata i udviklingslande.

Virksomheden hedder CodeOptimus og er et lille konsulenthus med ti ansatte. Siden 1999 har de specialiseret sig i klassiske IT-opgaver som webdesign og CMS. Fra 2020 har CodeOptimus påtaget sig et projekt, som direktør og medstifter Carsten Danielsen betegner som et ”Hjertebarn” for virksomheden.

Projektet hedder My Personal Health Bank og er en app til smartphone, tablet eller desktop, hvor man kan gemme sine personlige sundhedsdata. Appen er tiltænkt udviklingslande, hvor man kan have problemer med opbevaring af sundhedsdata. Flere udviklingslande lider nemlig under mangelfulde sundhedssystemer, der ikke er digitaliseret, og hvor der er risiko for, at der sker fejl i patientens journal, eller at den simpelthen forsvinder.

”I flere udviklingslande er man langt fremme med smartphoneteknologi. Men mange steder i sundhedssystemet foregår det stadigt meget papirbaseret. Derfor kan man risikere, at vigtige oplysninger om patienten kan gå tabt, hvilket kan betyde, at man starter forfra hver gang man skal til lægen eller på hospitalet. Det giver dårlig patientsikkerhed og er enormt ineffektivt,” forklarer Carsten Danielsen.

My Personal Health Bank blev grundlagt i 2020 af Anne Mette Bang og Thomas Ahlmann Liisberg, der fik ideen til at udvikle en app, der kan gøre en forskel for patienter i lav- og mellemindkomstlande, og samtidig give folk ejerskab over deres sundhedsdata. CodeOptimus står for at udvikle appen.

I øjeblikket bliver My Personal Health Bank afprøvet hovedstadsregionen, Dodoma, i Tanzania. Mens en anden version af appen bliver testet Kenya i forbindelse med blodprøvetagning fra gravide. Hos CodeOptimus har man store ambitioner for projektet, fordi appen let vil kunne tages i brug i andre lande, der har nogle af de samme udfordringer med sundhedsdata som Tanzania og Kenya har.

”Potentialet er meget stort, fordi appen er lavet meget robust, åbent og generisk. Den vil nemt kunne rulles ud i andre lande,” siger Carsten Danielsen.

Brugernes datasikkerhed er vigtig

For CodeOptimus har det været afgørende for projektet med My Personal Health Bank, at brugerne selv har kontrol med deres sundhedsdata.

”Det er helt centralt for os, at det er patienten selv, som bestemmer, hvem der skal have adgang til sundhed den sundhedsdata, der ligger i My Personal Health Bank,” siger Jan Hansen, der er systemudvikler hos CodeOptimus.

”Det handler om at patienten skal have mest mulig kontrol med deres data. Derfor kan de også lukke for andres adgang til sundhedsdataen, hvis de vil,” tilføjer Jan Hansen.

Det betyder, at My Personal Health Bank med fordel kan bruges i regioner, hvor folk er på flugt fra naturkatastrofer eller krig, fordi brugerne altid kan have deres personlige sundhedsdata med sig,
Derfor har My Personal Health Bank også oplevet interesse fra organisationer, der arbejder med flygtningestrømme.

”My Personal Health Bank vil være meget nyttig i for eksempel flygtningelejre, hvor man også har behov for sundhedsdatasystemer,” siger Carsten Danielsen.

Carsten Danielsen forklarer, at My Personal Health Bank er blevet et helt særligt projekt for CodeOptimus, og at det derfor også fylder en hel del hos virksomheden.

”Vi har på alle måder investeret vores sjæl i det her projekt. Vi ønsker alle, at det skal komme ud og gøre en forskel i verden,”

CodeOptimus har været medlem hos DigitalLead siden 2021 og har været med til arrangementer, hvor der har været fokus på skabe netværk mellem virksomheder og faglig udvikling.

”Vi har brugt DigitaLead til at finde spændende arrangementer, der er relevante for os, og så er vi også meget interesseret i de rejseaktiviteter, som DigitalLead også arrangerer,” siger Carsten Danielsen.

”Det handler om at patienten skal have mest mulig kontrol med deres data. Derfor kan de også lukke for andres adgang til sundhedsdataen, hvis de vil,”

- Carsten Danielsen.