Med data former Sensade Danmarks byer: "Næste mål er udlandet"

Virksomheden Sensade har ved hjælp fra DigitalLead udviklet en ny type sensor, som præcist og nemt måler trafikken i flere af Danmarks byer til glæde for både byplanlæggere og borgere. ”Næste mål er udlandet,” fortæller CEO Jens Korshøj.

Smart Cities er en af techverdenens største buzz-ord. Det dækker over, hvordan moderne byer ved hjælp af data og de nyeste teknologier kan indrettes smartest muligt med hensyn til både byliv og bæredygtighed.

Virksomheden Sensade kan meget muligt vise sig at spille en betydelig rolle i udformningen af de højteknologiske byer. De er nemlig landsførende inden for en ny type trafiksensorer, der blandt andet er udviklet i et projektsamarbejde med DigitalLead og Aalborg Kommune.

Den gør det både nemt for bilister at finde parkeringspladser og muligt for byplanlæggere at træffe de rigtige valg. Det er særligt relevant i forhold til den grønne omstilling, hvor trafikmuligheder, infrastruktur og byrummets indretning er afgørende.

- Der er mange fordele ved at bruge denne type teknologi og data. Dels kan borgerne spare tid og Co2 ved ikke at skulle lede efter parkering. Samtidig kan kommunen spare penge på at indrette byerne optimalt og mest klimavenligt. For eksempel med hensyn til parkering og trafikflow, siger Jens Korshøj, CEO og medgrundlægger af Sensade.

Baserer sig på radar

Den nye type sensor baserer sig på radarteknologi, som først for nyligt er blevet muligt at bruge i de små IoT-baserede, trådløse sensorsystemer. Dermed er den mere fleksibel og præcis end andre typer parkeringsteknologier, der kræver adgang til strøm og baserer sig på kamera- eller spoleteknologi.

- Det er vigtigt med nøjagtig måling. Hvis folk har oplevelsen af at blive henvist til plads forgæves, taber de hurtigt tilliden til systemet. Og så får kommunerne en pålidelig datakilde, som de kan bruge til at finde mønstre og opdage nye behov, siger Jens Korshøj.

Særligt sidstnævnte er en stor gevinst for de kommunale kunder, der udgør størstedelen af Sensades kundekreds og målgruppe. De kan også drage fordel af sensorens evne til at måle temperaturen i asfalten, hvor den monteres. Dermed kan den hjælpe med planlægge snerydning og vejsaltning. Eller advare cyklister om glatte risikozoner, som de blandt andet bruges til i Aarhus.

3000 parkeringspladser

Herudover er de til stede i kommunerne Glostrup, Aalborg og Lemvig med mere end 3000 sensorer. Det gør dem til landsførende inden for såkaldt Single Space Detection-teknologi, som markedet i stigende grad efterspørger.

Det kan mærkes på firmaets vækst. Den er fordoblet hvert år siden grundlæggelsen i 2019. Den eneste undtagelse var 2022, hvor den tredoblede.

Den primære forretning er dataanalysen, som kunderne kan bruge til at træffe de rigtige beslutninger om byindretningen.

- Vi er ved at lande flere kunder, ligesom vores eksisterende gerne vil udvide deres systemer. Men vores næste mål er udlandet, hvor vi særligt har blikket rettet mod Sverige. Her er kommunerne næsten som i Danmark, men ikke så langt i arbejdet med IoT. Det giver os mulighed for at hjælpe dem med at komme i gang og bruge vores erfaring til at præge udviklingen i en bæredygtig retning, siger Jens Korshøj.

"Der er mange fordele ved at bruge denne type teknologi og data. Dels kan borgerne spare tid og Co2 ved ikke at skulle lede efter parkering. Samtidig kan kommunen spare penge på at indrette byerne optimalt og mest klimavenligt. For eksempel med hensyn til parkering og trafikflow,"

- Jens Korshøj, CEO i Sensade.

For mere information

LinkedIn logo Sidsel Skovborg

Sidsel Skovborg

Senior Innovation Manager
+45 30 76 71 13
sis|digitallead.dk