Ny CEO for Danmarks digitaliseringsklynge er fundet

Pressemeddelelse, DigitalLead, 7. januar 2021

Den nationale klynge for digitale teknologier, DigitalLead, har ansat Carolina Benjaminsen som CEO. Sammen med resten af medarbejderstaben vil Carolina Benjaminsen gøre DigitalLead til landets stærkeste digitaliseringsnetværk.

Med en ph.d. i teknologi og læring i rygsækken og erfaring som blandt andet leder af et forskningscenter på Københavns Universitet, en årrække som selvstændig og mere end tre års erfaring som CEO i innovationsnetværket Ørestad Innovation City Copenhagen kommer Carolina Benjaminsen med en alsidig og bred erfaring fra både forsknings- og erhvervslivet.

Altsammen erfaringer, Carolina Benjaminsen skal trække på, når hun fra 1. februar 2021 sætter sig i CEO-stolen hos klyngeorganisationen DigitalLead.

DigitalLead er sat i verden for at bygge bro mellem erhverv og forskning på det digitale område, og det er særligt her, Carolina kan trække på sine kompetencer inden for brobygning og innovation, som er fællesnævneren for de stillinger, hun tidligere har bestridt.

- Carolina Benjaminsen er et energibundt med fokus på at skabe resultater og bringe dem i anvendelse. Vi glæder os rigtig meget over denne styrkelse af det nuværende hold i DigitalLead, fortæller bestyrelsesformand Brian Busk, der til daglig er director for it i Nobia Denmark.

Netop resultatskabelse er noget af det, Carolina Benjaminsen selv fremhæver som ét af de områder, hun vil have særligt fokus på i DigitalLead.

- DigitalLead bygger fra starten på et særdeles stærkt fundament. Med 600 medlemsvirksomheder samt landets universiteter og to GTS-institutter i ryggen glæder jeg mig til at være med til at gøre DigitalLead til landets stærkeste innovationsplatform for digitaliseringsområdet, fortæller Carolina Benjaminsen om sine ambitioner for DigitalLead.

- Universiteterne ligger inde med mængder af helt central viden, som endnu ikke er operationaliseret, og her kommer DigitalLead ind som den katalysator, der kan aktivere viden ude i virksomhederne. Det skaber enorme muligheder for hele det digitale felt og særligt SMV-segmentet, der med DigitalLead har fået en ny læringsaccelerator, som kan hjælpe dem med at skabe vækst og udvikling, fortsætter hun.

Ifølge Carolina Benjaminsen er Danmark som nation for lille til ikke at samarbejde på tværs. Vi har brug for hinanden, og vi skal udnytte, at vi er små og agile. Når samarbejde lykkes, kan selv et lille land som Danmark inspirere hele verden.

- Ingen er en ø. Vi har brug for samarbejde. Og dem, der lykkes med at samarbejde er morgendagens helte inden for virksomhedsvækst, slutter Carolina Benjaminsen, der ser frem til at skabe en stærk sammenhængskultur på tværs af alle DigitalLeads lokaliteter.

For yderligere information kontakt bestyrelsesformand for DigitalLead, Brian Busk bbu@nobia.dk, tlf.: 40 45 43 93

"Ingen er en ø. Vi har brug for samarbejde. Og dem, der lykkes med at samarbejde er morgendagens helte inden for virksomhedsvækst."

- Carolina Benjaminsen, CEO for DigitalLead pr. 1. februar 2021