Nyt koordinationscenter skal styrke cybersikkerhedssektoren: DigitalLead og CenSec er udpeget som operatører for det danske Koordinationscenter for Cybersikkerhed

Et nyt Nationalt Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC) skal styrke den danske cybersikkerhedssektor. DigitalLead er sammen med forsvarssklyngen CenSec blevet udpeget som operatører for det danske Koordinationscenter for Cybersikkerhed.

Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har etableret et nyt Nationalt Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC), der skal styrke den danske cybersikkerhedssektor ved at fremme et tættere samarbejde og gøre det nemmere at finde finansiering til innovative cybersikkerhedsprojekter.

DigitalLead og CenSec er blevet udvalgt som operatører for det nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC). Klyngerne har i fællesskab vundet opgaven fra NCC gennem et udbud og vil indtil slutningen af 2025 iværksætte en række initiativer, der har til formål at forbedre sektoren for cybersikkerhed.

”DigitalLead ser frem til at fortsætte vores arbejde med at løfte cybersikkerhedssektoren i Danmark i samarbejde med forsvarsklyngen CenSec. I en verden, hvor geopolitiske spændinger præger den internationale dagsorden, og hvor der ugentlig er historier om nye cyberangreb på danske virksomheder og institutioner, er det afgørende, at Danmark er på forkant med udfordringerne,” siger CEO hos DigitalLead, Henrik Aarestrup.

Cybersikkerhed er afgørende for den digitale udvikling

I 2024 og 2025 vil NCC arbejde på at gøre det nemmere for sektoren at udvikle og finansiere nyskabende cybersikkerhedsprojekter.

NCC planlægger at etablere et landsdækkende professionelt netværk for aktører inden for cybersikkerhed og vil desuden allokere 17,3 millioner kroner i form af tilskud til nyskabende projekter inden for cybersikkerhed.

NCC vil drive en lang række aktiviteter, der skal styrke samarbejdet og fremme udvekslingen af viden og erfaringer blandt en bred gruppe af aktører inden for cybersikkerhedsområdet. Et væsentligt mål er ligeledes at eliminere nogle af de barrierer, som den danske cybersikkerhedssektor støder på i forbindelse med at opnå finansiering fra EU’s tilskudsfonde.

”Hos DigitalLead er det vores fornemste opgave at understøtte og fremme digital innovation og teknologisk udvikling blandt virksomheder og organisationer i Danmark og her er cybersikkerhed en vital del, fordi det er afgørende for den digitale udvikling,” siger Henrik Aarestrup.

Den 31. januar 2024 afholdes en kick-off konference på Aalborg Universitet i København, hvor interesserede fra den danske cybersikkerhedssektor kan høre mere om NCC og centerets planlagte initiativer.

Du kan tilmelde dig kick-off eventet her: www.ncc-dk.dk

NCC er medfinansieret af Den Europæiske Union.”DigitalLead ser frem til at fortsætte vores arbejde med at løfte cybersikkerhedssektoren i Danmark i samarbejde med forsvarsklyngen CenSec. I en verden, hvor geopolitiske spændinger præger den internationale dagsorden, og hvor der ugentlig er historier om nye cyberangreb på danske virksomheder og institutioner, er det afgørende, at Danmark er på forkant med udfordringerne,”

- Henrik Aarestrup.

For mere information

LinkedIn logo Zaynab Al-Hussaini

Zaynab Al-Hussaini

Innovation Manager
+45 93 51 16 76
za|digitallead.dk