Nyt projekt gav værktøjer til grøn softwareudvikling: En bunden opgave, hvis vi skal klare klimakampen

I dag står IT-branchen for omtrent 10 procent af det globale elektricitetsforbrug. Flere undersøgelser peger på, at det kan stige til op mod 20 procent, hvis der ikke gøres en effektiv indsats for at reducere det.

Og mens der allerede sker store landvindinger i form at energieffektiv hardware, skal der også udvikles mere energivenlig software, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling.

Det var temaet for samarbejdsprojektet Energicertificeret Softwareudvikling, som DigitalLead faciliterede i samarbejde med Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, DTU, Edora, Digiplex og KMD.

Vi har brug for at udvikle nogle guidelines, værktøjer og retningslinjer til softwareudviklere og -ingeniører, som kan give mere energivenlig software. Der er nemlig store besparelser at hente, hvis software udvikles og driftes energioptimalt. Helt op til 50 procent i visse studier, siger projektleder og professor (MSO) Bent Thomsen fra Aalborg Universitets Institut for Datalogi.

Fælles standarder

Med projektet blev der mulighed for at komme nogle spadestik dybere. Særligt vigtigt var det at udforme en fælles testpraksis, så softwareudviklerne kan synliggøre energieffekten over for kunder og brugere.

Det kan også hjælpe de mange softwareudviklere og ingeniører, som meget gerne vil udvikle energivenligt, men ikke ved hvordan eller ud fra hvilke præmisser. Her anbefaler vi blandt andet, at man måler per transaktion i den pågældende applikation, siger Bent Thomsen.

Projektet affødte også nogle konkrete værktøjer til identifikation af energitung softwarekode og tommelfingerregler til udvikling i praksis.

For eksempel kan vi se, at noget så konkret som valg af compiler for ens kode kan have rigtig meget at sige. Man kan også med fordel overveje, hvilke datamængder der er nødvendige for at løse en pågældende opgave. Det ser vi meget i forhold til AI, hvor der bruges store mængder data, siger Bent Thomsen.

Direkte dialog med virksomheder

Ved at samarbejde via DigitalLead har forskerne fra AAU, RUC og DTU haft mulighed for at have direkte dialog med forskellige softwarevirksomheder.

Her har virksomhederne selv kunne fortælle om deres udfordringer. Og så har vi kunne lave eksperimenter og teste, om vores antagelser holder i den virkelige verden og i stor skala, siger Bent Thomsen.


Samtidig huserer der en masse misforståelser omkring energioptimering, som vi har haft mulighed for at mane til jorden.

Næste (mange) skridt

Ifølge Bent Thomsen er der langt endnu, hvis energioptimeringen af software for alvor skal lykkes – både hos softwarevirksomhederne og i den offentlige diskussion. Han henviser blandt andet til, at meget software i dag ikke udvikles fra bunden, men findes i store softwarebiblioteker.

Her skal energiforbrug være et vigtigt kriterie, når udviklere og andre vælger kode. Det gælder også i forhold til de store GovTech-løsninger, som kan være vanskelige at bedømme, fordi der ingen konkurrenter er.

Der findes kun ét MitID og én Sundhedsplatformen. Her har vi brug for nogle kriterier til at vurdere, om de er optimale energimæssigt, så energiforbruget også bliver en del af debatten, siger Bent Thomsen.

Vi har brug for at udvikle nogle guidelines, værktøjer og retningslinjer til softwareudviklere og -ingeniører, som kan give mere energivenlig software. Der er nemlig store besparelser at hente, hvis software udvikles og driftes energioptimalt. Helt op til 50 procent i visse studier.

- Bent Thomsen, projektleder og professor fra Aalborg Universitets Institut for Datalogi

For mere information

LinkedIn logo Iben Bondegaard Andersen

Iben Bondegaard Andersen

Senior Innovation Manager - Teamlead Digital Resilience
+45 20 77 16 37
iba|digitallead.dk