Nyt projekt viser, at det stadig er forretning før teknologi

Et DigitalLead-projekt satte fokus på værdien af digitalisering og data, hvilket er vigtigere end nogensinde før, siger Simon Brøndum Jensen, chefrådgiver og partner i Combine. ”Inden længe er evnen til at kunne udveksle data til dokumentation og afrapportering et konkurrence-parameter,” lyder det.

Mange virksomheder har svært ved at komme i gang med digitaliseringen, da det kan være svært at forudse omkostninger og fremtidig værdiskabelse. Alligevel er der ingen tvivl om, at digitalisering og teknologisk udvikling er en af de absolut største skabere af vækst for mange danske virksomheder.

I et nyt DigitalLead-støttet projekt forsøgte det digitale konsulenthus Combine derfor at lave en ny beregningsmodel, som objektivt og med udgangspunkt i virksomhedens egne data kunne estimere forretningsværdi ved digitalisering.

Det viste sig dog at være svært, fordi mange virksomheder stadig ikke tænker i produktdata.

- Vi oplever store ambitioner for at digitalisere egen forretning hos mange virksomheder. Men samtidig har de også svært ved at kortlægge og udlede potentialerne. Der er også stor forskel på anvendelsen og forståelsen af stamdata med manglende datakvalitet, dataparathed og datastruktur, siger partner og chefrådgiver Simon Brøndum Jensen fra Combine.

- For mange virksomheder opfattes data fortsat snævert som noget i marketing eller finans.


Ind under huden

Det er derfor nødvendigt med mere kontekst, hvis virksomhederne vil kende den konkrete værdi af digitaliseringen.

- Vi skal stadig ind under huden på virksomhederne og forstå deres forretning, kompetencer og strategi for at konstatere digitaliseringspotentialerne, siger Simon Brøndum Jensen.

Dog vil dataindsamling og digitalisering snart blive en bunden opgave for virksomhederne, der politisk bestemt skal afrapportere på en lang række parametre. Blandt andet i forhold til klimaaftryk.

Værdiskabelse

Selvom der er et stykke vej til, at man kan lave en generisk beregningsmodel, har projektet alligevel givet værdifuld viden om værdiskabelse hos danske virksomheder. Samtidig har klyngesamarbejdet været med til at validere opgaven i mødet med nye kunder.

- Vi er jo en kommerciel forretning, men ved at have samarbejdet med klyngen og have dem med under armen på sådan et type projekt, bliver formålet blåstemplet og set på som noget almennyttigt, siger Simon Brøndum Jensen.

Medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

DEB-logo_cmyk
Vi oplever store ambitioner for at digitalisere egen forretning hos mange virksomheder. Men samtidig har de også svært ved at kortlægge og udlede potentialerne. Der er også stor forskel på anvendelsen og forståelsen af stamdata med manglende datakvalitet, dataparathed og datastruktur.

Simon Brøndum Jensen, partner og chefrådgiver i Combine.