Resultater og aktiviteter fra DigitalLeads første år

Klik ind på vores årsberetning herunder - så får du bl.a. svar på spørgsmål som:

- Hvad er DigitalLeads vision og mission - og hvad betyder det for dig som medlem?

- Hvad forstår DigitalLead med digital innovation - og hvordan arbejder vi med det i praksis?

- Hvilke fagområder og tværgående temaer vil DigitalLead have som omdrejningspunkt for vores aktiviteter?