Satellitter skaber skibsfartens nye kommunikationsplatform

I januar 2023 blev den første danske kommercielle satellit sendt ud i rummet. Opsendelsen markerede samtidigt startskuddet til et nyt kommunikationsnetværk med i alt 60 kommunikationssatellitter målrettet den maritime industri, hvor der har manglet én fælles global standard for udveksling af data og information.

Det er aalborgensiske Sternula, der står bag satellitten, Sternula-1. Satellitten er den første af et stort antal små satellitter, der sammen med i alt 60 andre Sternula-satellitter vil danne et satellitbaseret kommunikationsnetværk for skibsindustriens AIS 2.0 teknologi. Netværket kommer til at dække globalt, så skibe kan kommunikere med hinanden, med myndigheder, tjenesteudbydere og ikke mindst havnene.

Innovationsprojekt skabte mulighed for at afprøve teknologien først

Et projekt, støttet af Den Maritime Fond, og med partnere som Aalborg Universitet, Sternula, Simlab Space, P. Andersen Consult, DigitalLead og MARLOG, satte sig for at skabe et VDES living Lab, hvor danske virksomheder og videninstitutioner fik mulighed for at afprøve teknologien i sammenhæng med deres eksisterende produkter, produkt-idéer og forskning. Og her var der særligt fokus på AIS 2.0 -teknologien.

AIS benyttes af alverdens skibe til at rapportere deres identitet, position og andre vigtige oplysninger til andre skibe og myndigheder. AIS findes i dag på mere end 250.000 skibe, som kan følges på bl.a. www.marinetraffic.com. Men AIS har nogle problematiske begrænsninger, i bl.a. mængden af data som kan udveksles. Derfor er et nyt system, VDES, også kaldes AIS 2.0, blevet udviklet. AIS 2.0 er specielt velegnet til kommunikation med navigationsudstyr på skibets bro, da der er indbygget beskyttelse imod cyber-angreb, der kunne være fatale for besætningens sikkerhed.

Partnerne i projektet etablerede i første omgang en virtuel test-platform for danske maritime organisationer, som ønskede at afprøve digitale “services”, der udnytter den nye AIS 2.0-teknologi, før teknologien var tilgængelig på rigtige skibe. AIS 2.0 er efterfølgeren til AIS-systemet, og gør det muligt at udveksle alle former for data, såsom vejrudsigter, iskort, digitale ruter, varsler om farer i et bestemt område (f.eks. tabte containere eller aktive militære øvelsesområder), og teknologien kommer hermed til at udgøre et væsentligt element i den digitale revolution af den maritime industri.

For at den danske maritime branche og den understøttende IT-branche kan udnytte denne mulighed, vurderede man, at det var nødvendigt at have et åbent laboratorium (virtuelt og fysisk), hvor danske virksomheder på en let tilgængelig måde kan afprøve teknologien i sammenhæng med deres eksisterende produkter og produkt-idéer. Endvidere skulle laboratoriet finde anvendelse i forskningsøjemed, hvor en adgang til reel data er vigtig.

Fra Living Lab til dansk rumhistorie

Projektet blev gennemført på en måde, så de aftestede digitale tjenester umiddelbart efter projektets afslutning kan realiseres igennem f.eks. Sternula’s planlagte VDES-satellitter, hvor den første altså blev opsendt i januar 2023. Dette markerer ikke blot en øget digitalisering af den maritime sektor, men samtidigt også, at den danske rum-industri flytter sig fra forskning til kommerciel drift.

Som et resultat af projektet, gik Geodatastyrelsen i gang med udviklingen af en løsning (Gavian - https://eng.gst.dk/about-us/news-archive/2022/joint-press-release) til opsamling af data fra skibes ekkolod, hvor data kunne hjemtages vha. AIS 2.0. På denne måde kan Geodatastyrelsen få adgang til langt flere dybdemålinger til nye søkort, end hvis de skulle sende et særligt skib ud for at opmåle havbunden.

Projektet gennemførtes på en måde, så de aftestede digitale tjenester umiddelbart efter projektets afslutning kan realiseres igennem f.eks. Sternula’s planlagte VDES-satellitter, hvor den første altså blev opsendt i januar 2023. 


Dette markerer ikke blot en øget digitalisering af den maritime sektor, men samtidigt også, at den danske rum-industri flytter sig fra forskning til kommerciel drift.

-Lars Moltsen, CEO, Sternula