SØGES: Internationaliseringsrådgiver inden for digital teknologi

Vil du være med til at få danske digitale teknologiløsninger ud i verden gennem eksport, innovation og internationaliseringsaktiviteter? Vil du være med til at tiltrække udenlandske investeringer inden for digital teknologi, og styrke danske digitale virksomheders innovationskraft og evne til at tænke i globale markeder? Har du en sektorfaglig profil fra det digitale teknologiområde, og kan du navigere mellem virksomheder, økosystem og myndigheder? Så er denne stilling den rigtige for dig.

The Trade Council i Udenrigsministeriet har indgået et partnerskab med DigitalLead, Danmarks nationale klynge for digitale teknologier, for at fremme internationalisering og innovation i danske virksomheder, der arbejder med digitale teknologi løsninger. Samarbejdet indebærer, at The Trade Council har en medarbejder indstationeret i klyngen DigitalLead, som arbejder med at sikre vidensløft, innovationskraft og internationalisering af danske digitale virksomheder samt tiltrækning af udenlandske virksomheder.

Opgaver og ansvar

Som internationaliseringsrådgiver skal du varetage opgaver, der retter sig mod virksomheders internationalisering og innovation samt arbejde med tiltrækning af udenlandske investeringer inden for digital teknologi. Samtidig skal du skabe synergi mellem indsatserne i Trade Council og klyngen DigitalLead og dermed også agere forbindelsesled mellem de to organisationer. Du vil således være i tæt kontakt med danske digitale teknologi virksomheder og The Trade Council, herunder de danske repræsentationer og innovationscentre ude i verden.

Du vil bl.a. have nedenstående arbejdsopgaver:

 • Være indgang til The Trade Council og dets repræsentationer
 • Udbrede kendskabet til The Trade Council
 • Videreformidle mulige kundeemner til Udenrigsministeriets repræsentationer
 • Bidrage til aktiviteter i DigitalLead, f.eks. innovationsworkshops, internationaliserings-projekter, konferencer, herunder i relevant omfang inddrage eksport-, innovations- og investeringsrådgivere m.v. fra The Trade Council
 • Udvikle og drive strategiske projekter inden for det digitale felt, der samtænker internationalisering, eksportfremme, innovation og tiltrækning af udenlandske investeringer
 • Indsamle informationer og trends inden for digital teknologiudvikling, og bistå DigitalLeads modning af nye digitale styrkeområder, samt medvirke til at arrangere events, investeringsoplæg og besøgsprogrammer i Danmark for udenlandske investorer


Hvem er du?


Du har følgende faglige og personlige kompetencer:

 • Relevant kandidatuddannelse, der har givet dig en solid teoretisk viden om eksport, innovation, investeringsfremme og internationalisering.
 • Min. 5 års erfaring fra en eller flere organisationer, virksomheder og/eller offentlige aktører inden for digital teknologi
 • God forståelse for de muligheder og udfordringer som start ups, små og mellemstore virksomheder står over for på de internationale markeder.
 • Engageret, udadvendt og resultatorienteret med vilje til at gøre en forskel.
 • Evne til at identificere nye muligheder, der kan omsættes til konkrete initiativer inden for eksport, innovation og investeringsfremme.
 • Forstår at opbygge og fastholde omfattende netværk.
 • Evne til at arbejde effektivt på egen hånd samt i teams og på tværs af organisationer.
 • En teamspiller med fokus på at skabe fælles resultater.
 • Evne til at planlægge og prioritere ressourcer med henblik på at opfylde de resultatmål, der er knyttet til stillingen.
 • Udprægede samarbejds- og kommunikationsevner.
 • Lyst til at indgå i et dobbelt organisatorisk tilhørsforhold.
 • Kendskab til The Trade Council og den nye erhvervsfremmestruktur og landets nye klynger.


Organisatorisk placering
Du vil blive ansat af Udenrigsministeriet med ansættelsessted i klyngen DigitalLead på kontoret i København. Der vil være en del rejseaktivitet i Danmark og med begrænset rejseaktivitet i udlandet.


Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem staten og den pågældende faglige organisation. Stillingen er klassificeret som specialkonsulent (svarende til en basisløn på kr. 497.459 i april 2020 niveau, ekskl. pension).

I henhold til gældende overenskomst er konsulenter ansat med en gennemsnitslig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Konsulenter har midlertidig pligt til at arbejde mere end 37 timer om ugen, hvis arbejdet kræver det. De ekstra timer anses honoreret via ansættelsesformen og der kan derfor ikke forventes yderligere honorering af disse timer.

Stillingen er tidsbegrænset frem til 31. december 2023 med mulighed for forlængelse afhængig af det bevillingsmæssige grundlag.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du bliver sikkerhedsgodkendt og at du kan opretholde din sikkerhedsgodkendelse i løbet af ansættelsen.

Tiltrædelse:
1. januar 2022 eller snarest muligt derefter.

Ansøgningsfrist og kontakt:
Ansøgningsfristen er tirsdag, den 26. oktober 2021. Samtalerne forventes gennemført fredag, den 5. november 2021. Du søger under ”Job” på www.um.dk. Du skal indsende en målrettet og motiveret ansøgning på maksimum 1 side og et CV indeholdende oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde og øvrige kvalifikationer, niveau for sprogkundskaber, referencer m.v. Vedhæft venligst dit eksamensbevis. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning.

Skulle du have spørgsmål til stillingen, som ikke er besvaret i opslaget eller kan findes på www.um.dk, er du meget velkommen til at kontakte Lina Gandløse Hansen (lingan@um.dk) i UM og CIO Birgit Pia Nøhr (bpn@digitallead.dk, +45 2972 0701) i DigitalLead. Hvis du har spørgsmål til løn og vilkår kan du kontakte Marianne Winther (mawint@um.dk). Du kan også læse mere om The Trade Council på www.thetradecouncil.dk og DigitalLead på www.diigtallead.dk.

Udenrigsministeriet ser mangfoldighed som en styrke og ønsker at beskæftige medarbejdere med forskellig baggrund. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede, uanset personlig baggrund, til at søge en stilling i UM.

Se her hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du ansøger en stilling hos Udenrigsministeriet.

Ansøgningsfrist:  26. oktober 2021
Spørgsmål? Kontakt Birgit Pia Nøhr, bpn@digitallead.dk 

For mere information

LinkedIn logo Birgit Pia Nøhr

Birgit Pia Nøhr

COO & Head of Innovation
+45 29 72 07 01
bpn|digitallead.dk