Trendlog bringer virksomheders data i spil: Skal erstatte mavefornemmelser og skabe reel værdi

Den lille familievirksomhed Trendlog hjælper små- og mellemstore produktionsvirksomheder med at få overblik over deres data. Data som blandt andet bruges til at effektivisere produktionen og give energibesparelser. Sammen med DigitalLead har Trendlog været med i flere projekter, der effektiviserer virksomheder på baggrund af deres egen data.

Ideen til Trendlog opstod i 2016 rundt om spisebordet i Sebastian Märcher Sandigs barndomshjem på Fyn. Sammen med hans far, Lars Märcher Sandig, så de et behov for at gøre data mere tilgængeligt hos små- og mellemstore produktionsvirksomheder. De kunne nemlig se, at der var mange virksomheder, hvor der går for meget tabt i produktionen.

”Ofte opererer SMVer ud fra en mavefornemmelse og traditionelle metoder med ringbind og tavlemøder. Mange virksomheder får simpelthen ikke gavn nok af den data, der opstår i produktionen,” forklarer Sebastian Märcher Sandig

Derfor har Lars Märcher Sandig og sønnen Sebastian Märcher Sandig skabt en platform, der opsamler virksomhedernes data fra produktionen, og samtidig tilbyder Trendlog forskellige redskaber, der kan hjælpe med at analysere data, for at skabe et overblik over, hvor man kan effektivisere produktionen, og hvor man kan lave energibesparelser. Platformen fungerer ved, at man tilslutter en datalogger til en produktionsmaskine, så man f.eks. kan måle, hvor ofte maskinen kører.

”Mange af de her virksomheder, der bruger vores platform, kan det hjælpe dem med at fjerne spild i både produktion og energi,” siger Sebastian Märcher. Han tilføjer, at det har været vigtigt for Trendlog, at deres redskaber er overskuelige at anvende:

”Vores løsning er intuitiv og fleksibel, det betyder, at de virksomheder, der ikke er vant til at arbejde med digitalisering, nemt kan gå til det.”

Data skaber reel værdi

Ifølge Lars Märcher Sandig gør virksomhedernes egen data det muligt at lave de forandringer, der skal til for både at holde sig konkurrencedygtig, men også i forhold til ESG-rapportering, der er de kriterier, som virksomheder bruger til at evaluere deres påvirkning på blandt andet samfundet og miljøet.

”Alene det, at man har overblikket over sin data, skaber en masse værdi. Det giver indsigt til at lave forandringer. Det er bedre at have fakta fra data og handle på baggrund af det, frem for mavefornemmelser,” lyder det fra Lars Märcher Sandig.

Virksomhedernes egen data skal altså hjælpe dem med at træffe bedre beslutninger, og her kan nyere teknologier som kunstig intelligens også hjælpe:

”Vi kan være med til at opstille forskellige scenarier, og så kan kunstig intelligens hjælpe virksomheden til at træffe de beslutninger, der hjælper dem bedst muligt,” siger Lars Märcher Sandig.

Projekt med DigitalLead og Syddansk Universitet

Trendlog er sammen med DigitalLead og Syddansk Universitet gået sammen om et projekt, der på sigt skal være med til at skabe en såkaldt digital tvilling for virksomheden Koppers, der driver et tjæredestillationsanlæg i Nyborg. Ved at skabe en digital tvilling opnår man en nøjagtig virtuel model af virksomhedens maskiner eller processer. Dermed får man mulighed for at eksperimentere i en virtuel sandkasse uden at påvirke den faktiske drift.

Den digitale tvilling skal altså gøre det muligt for Koppers at afprøve produktionsmuligheder for at se, hvad det betyder for den endelige produktion og energiforbrug.

Desuden er Trendlog også med i et projekt sammen med DigitalLead, Teknologisk Institut, Combine og Xtel, der skal hjælpe Kohberg med at udnytte digitalisering i produktionen. Projektet skal på sigt bidrage til at reducere spild og ressourceforbrug, nedbringe CO2-udledninger og etablere et stærkt grundlag for klimaberegninger og ESG-afrapportering.

”Alene det, at man har overblikket over sin data, skaber en masse værdi. Det giver indsigt til at lave forandringer. Det er bedre at have fakta fra data og handle på baggrund af det, frem for mavefornemmelser,”

- Lars Märcher Sandig