Cyber Hub forbedrer vækstrejsen for innovative danske startups inden for cybersikkerhed og styrker vækstpotentialet og konkurrenceevnen for cybersikkerhed i Danmark.

Se vores medlemmer her

Om Cyber Hub

I maj 2022 fusionerede Cyber Hub med DigitalLead, Danmarks klynge for digitale teknologier.

Fusionen skal være med til at styrke samfundet mod et stigende antal cybertrusler og frigøre danske virksomheders vækstpotentiale inden for cybersikkerhed.

Vi forbinder prikkerne mellem interessenter inden for cybersikkerhed – startups, etablerede virksomheder, talenter, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og investorer – og letter adgangen til udviklingsprogrammer, netværk og finansiering.

DigitalLead arbejder løbende med at sætte cybersikkerhed på dagsordenen i Danmark. Dette gøres blandt andet gennem informationsarrangementer, webinarer, konferencer og fælles tiltag med vores videnspartnere, offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer og relevante erhvervsfremmeaktører.

Med et stærkt fokus på cybersikkerhed er DigitalLead allerede centralt positioneret inden for cybersikkerhedsområdet og har gode og nære relationer til de fleste nøgleaktører på feltet. Vi kan derfor spille en vigtig rolle som brobygger og konsortiedanner med henblik på at udvikle et stærkere økosystem omkring cybersikkerhed i Danmark.

Fusionen mellem CyberHub og DigitialLead giver dermed mulighed for et endnu stærkere community for startups, og den tværfaglige interaktion mellem cyber-området og tech i en bredere forstand styrkes markant. Cybersikkerhed er nemlig ikke bare en selvstændig vertikal men vil altid være kontekstorienteret, og synergier ses også i forhold til at styrke cyberbevidsheden f.eks. inden for sundhed, energi, og andre områder. Med et bredt digitaliseringsfokus har DigitalLead netop mulighed for at understøtte dette.