Klumme: Evnen til hurtig omstilling er helt afgørende for danske virksomheders konkurrenceevne

Klumme bragt på computerworld.dk 8. november 2021. Af Carolina Benjaminsen, CEO, DigitalLead.

Danmark ligger helt i top i det internationale resilience-index fra FM Global, der måler på 130 landes økonomi, risikofaktorer og infrastruktur og indikerer, hvor stabile ydre forhold en virksomhed vil få ved at bosætte sig i det pågældende land.

Samtidig indtager vi en tredjeplads på Europakommissionens liste over de mest digitale samfund i EU, kun overgået af Finland og Sverige.

Er den hellige grav så velforvaret? Nej, tværtimod kan man næsten sige.

Som et af de mest digitale lande i verden følger en naturlig forventning om også at have nogle af de mest digitalt resiliente virksomheder.

Selv om vores danske ydre forhold er stabile og velfungerende, vil enhver virksomhed uanset størrelse nemlig indgå i et globalt netværk af kunder, leverandører, konkurrenter og ejere.

Som corona-krisen viste med al tydelighed, er evnen til digitalt at kunne agere i og sågar profitere af forandringer, modstand og kriser afgørende for danske virksomheders overlevelse.

Digitalisering skal tænkes ind i det hele

Men digital resiliens handler ikke kun om evnen til for eksempel at kunne omstille sig til hjemmearbejdspladser eller oprettelse af webshops for restauranter og butikker.

Det handler om at tænke digitalisering ind i samtlige aspekter og processer i virksomheden, så den kan fortsætte en stabil drift, uanset om virksomheden udsættes for en akut krise som corona-pandemien, skal kæmpe mod nye konkurrenter på markedet eller oplever omfattende, løbende samfundsændringer som det stigende fokus på bæredygtighed.

Det handler om cybersikkerhed, data-infrastruktur, forretningssystemer, hardware, brug af IoT og kunstig intelligens, digital parathed blandt medarbejderne – og meget, meget mere.

I bund og grund bør virksomheden tænke digitalisering ind som en vej til resiliens, hver eneste gang der foretages en SWOT-analyse.

Især behov i SMV'erne

Der er særligt behov for at opruste digitalt hos de små og mellemstore virksomheder, som på trods af viljen til at udvikle sig digitalt ikke altid har de fornødne ressourcer til opgaven.

Digitaliseringspartnerskabet har netop udgivet 46 anbefalinger til regeringen om, hvordan Danmark skal udnytte digitaliseringens muligheder i fremtiden, og flere af anbefalingerne handler om netop SMV’erne.

De har et kæmpe uudnyttet potentiale for at udvikle sig digitalt – og dermed både opbygge digital resiliens og skabe øget vækst.

99 procent af alle danske virksomheder er en SMV, og det er derfor helt afgørende for Danmarks konkurrenceevne, at alle SMV’er er på forkant med den digitale udvikling.

Behovet for at være digital resilient har ganske enkelt aldrig været større.

Det seneste års tid har i særdeleshed understreget, at evnen til at respondere hurtigt og effektivt på uventede forandringer er helt afgørende for virksomheders overlevelse – både små som store.

Fundamentale forandringer af samfundet vil vi se igen og igen, og det vil også påvirke måden, virksomheder driver forretning på.

Den enkelte virksomhed skal derfor sørge for at bygge et solidt, digitalt fundament, så den til enhver tid kan stå fast i den evigt foranderlige verden, vi alle lever, arbejder og agerer i.

Dermed fremtidssikrer vi ikke blot den enkelte virksomhed – men også Danmarks konkurrenceevne og position som førende digital nation.


Vil du vide mere om digital resiliens?

Vi sætter spot på emnet ved vores digitale minifestival DigitalDays 7.-9. december.

Se program for DigitalDays

Behovet for at være digital resilient har ganske enkelt aldrig været større.