Studerende blev klogere på Living Labs, smarte byer og sensorer i fremtidige bymiljøer


Smart Cities er en af techverdenens største buzz-ord. Det dækker over, hvordan moderne byer ved hjælp af data og de nyeste teknologier kan indrettes smartest muligt med hensyn til både byliv og bæredygtighed.

Dette blev studerende fra Aalborg Universitet meget klogere på for nyligt. Her var studerende fra Environmental Management for Sustainable Societies (EMSS) og Cities in Sustainable Urbanisation (CiSu) på Aalborg Universitet var samlet til en forelæsning, med fokus på at udforske verdenen af living labs, smarte byer og sensorer. 

Forelæsningen blev kickstartet af Lektor Martin Lehmann fra Institut for Bæredygtighed og Planlægning på Aalborg Universitet, der præsenterede nogle af de teknologier, der kan forme fremtidens bæredygtige byer.

De deltagende studerende er netop begyndt på deres masteruddannelse og deltager i et pilotprojekt med titlen "Sensing and Sensemaking for Sustainability." Projektet er et levende eksempel på, hvordan samarbejde mellem vidensinstitutioner og virksomheder kan føre til banebrydende innovation og fremme bæredygtighed.

Senere på dagen delte Lars Bodum fra forskningsgruppen Planning for Urban Sustainability (PLUS) eksempler fra tidligere projekter af denne type samarbejder. Eksemplerne viste, hvordan nye teknologier beriger forskningen og kan være med til at styrke det lokale engagement. En af PLUS-forskningsgruppens innovative ideer inkluderer brugen af wearables som armbånd til at måle elektrodermal aktivitet under byvandringer.

Koblingen mellem akademisk viden og hands-on erfaring skaber resultater

Men det var ikke kun akademisk viden, der blev delt denne dag. Forelæsningen blev nemlig krydret med konkrete input fra den virkelige verden. Her kom Jens Korshøj, lokal iværksætter og CEO i virksomheden Sensade, forbi og delte hands-on erfaringer og indsigt i udviklingen af sensorer samt omkring samarbejdet med kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. 

Hans fortælling spændte fra opstarten af Sensade til deres nuværende teknologiske fremskridt og betydningen af at forstå parkeringsadfærd i byområder. Sensade er landsførende inden for en ny type trafiksensorer, der blandt andet er udviklet i et projektsamarbejde med DigitalLead og Aalborg Kommune.

Du kan læse mere omkring Sensade og deres smart-city teknologi her.

Efter forelæsningen gik Jens Kongshøj med rundt til de studerende og talte med dem om deres introprojekter og bidrog dermed yderligere med input til de studerendes læring og forståelse omkring "Sensing & Sensemaking".

Som platform for matchmaking mellem forskere, virksomheder og vidensinstitutioner spillede DigitalLead en rolle i at fomidle kontakten mellem forskningsgruppen på AAU og Sensade som gæsteindlæg på forelæsningen.

Arrangementet er dermed et strålende eksempel på, hvordan samarbejde mellem vidensinstitutioner og erhvervsliv kan skabe banebrydende innovation og fremme bæredygtighed i vores byer. Det er ikke kun en lektion i teknologi, men også i partnerskab og samarbejde, der kan hjælpe os med at forme en mere bæredygtig fremtid.

Samarbejde mellem vidensinstitutioner og erhvervslivet har potentiale til at frembringe banebrydende innovation og fremme bæredygtighed i nutidens byområder, og derfor er det afgørende at facilitere dette samarbejde gennem matchmaking.

I DigitalLead fortsætter vi ufortrødent med at være en drivkraft bag denne form for matchmaking for både vidensinstitutioner, erhvervsliv og offentlige aktører. 

For mere information

LinkedIn logo Iben Bondegaard Andersen

Iben Bondegaard Andersen

Senior Innovation Manager - Teamlead Digital Resilience
+45 20 77 16 37
iba|digitallead.dk
LinkedIn logo Sidsel Skovborg

Sidsel Skovborg

Senior Innovation Manager
+45 30 76 71 13
sis|digitallead.dk