Grøn it, bæredygtighed og verdensmål

Grøn it, bæredygtighed og verdensmål er et tværgående tema med enorm samfundsimpact.

Ift. grøn it fokuseres der her på bæredygtighed betragtet holistisk over hele levetiden for et teknologisk system. Dette er et meget relevant og vigtigt område, ikke mindst når man tager de store datacentre i betragtning. Grøn it dækker således over tilgange til at øge effektiviteten og forlænge systemets levetid, samt at gøre hele systemproduktionen miljøvenlig og indtænke genanvendelse i alle mulige dele af systemet.

Digitale teknologier kan bidrage til øget bæredygtighed i en bred vifte af kontekster, fra energibesparelse via dataopsamling og til tracking af et produkts CO2-aftryk i hele dets levetid og anvendelse. DigitalLead vil i denne forbindelse arbejde med begrebet bæredygtig forestillingskraft, som understøtter såvel udviklingen af bæredygtige digitale løsninger som bæredygtige løsninger udviklet på baggrund af digitale værktøjer som dataindsamling, energioptimering mv.

En lang række af verdensmålene vil effektivt kunne understøttes af digitale teknologier. Vi vil arbejde målrettet for at understøtte de danske virksomheders kendskab til og opmærksomhed på verdensmålene samt understøtte udviklingen af digitale løsninger, der kan bidrage til opfyldelsen af disse mål.

For mere information

LinkedIn logo
Birgit Pia Nøhr

Birgit Pia Nøhr

COO & Head of Innovation
+45 29 72 07 01
bpn|digitallead.dk

Udvalgte aktiviter inden for området

Netværksgruppe om Green Tech: Cirkulær økonomi

Online bootcamp: Digitale grønne forretningsmodeller - 22. juni 2021

Fagligt tema: Digitalisering og grøn omstilling