DigitalLead Innovation - Call 2021

Den 20. maj åbner vi for ansøgninger til samarbejdsprojekter finansieret af DigitalLead. Her uddeles funding til fælles forsknings- og udviklingsprojekter med budget på op til 800.000 kr.

Deadline for ansøgning er 26. august, hvorefter ansøgningerne vil blive bedømt af et bedømmelsesudvalg under DigitalLead. De ansøgninger, DigitalLead ønsker at finansiere, skal derefter endeligt godkendes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Der kan gennemføres både større og mindre samarbejdsprojekter, herunder forprojekter (feasibility studies), som kan udgøre et vigtigt skridt på vej mod realisering af større forsknings- og udviklingsprojekter.

Ved spørgsmål, kontakt Head of Innovation & Development Birgit Pia Nøhr på bpn@digitallead.dk eller tlf. 29  72  07 01.

Projekterne skal leve op til følgende kriterier:

 • Projektet skal ligge inden for fagområdet "Connectivity"
 • Projektet skal bringe forskningen og virksomhederne tættere sammen
 • Der skal være en vision for, hvordan projektets aktiviteter videreføres efter afslutning, fx i form af en større projektansøgning til Innovationsfonden, EU-fonde o.lign.
 • Projektet skal have forsknings- og innovationskvalitet, dvs. skal gå længere end blot udvikling af et enkelt produkt eller løsning
 • Projekterne skal have deltagelse af mindst to af hinanden uafhængige private virksomheder (helst flere) og mindst én videninstitution. Ved større projekter kan bevillingsudvalget stille krav om deltagelse af mindst to videninstitutioner. 
 • Projekterne skal med udgangspunkt i de deltagende virksomheders konkrete behov understøtte formidling og nyttiggørelse af videninstitutionernes viden og kompetencer samt partnernes fælles udvikling af ny viden.
 • Resultaterne af projekterne skal have en nyhedsværdi og generisk interesse, dvs. være relevante for en bredere kreds end udelukkende de deltagende virksomheder.

Bevillingsudvalg:

 • Carolina Benjaminsen, CEO, DigitalLead
 • Birgit Nøhr, Head of Innovation & Development, DigitalLead
 • Thomas Riisgaard Hansen, CEO, DIREC
 • Dan Hermansen, CEO, MyDefence Communication
 • Kim Svendsen, Chief Innovation Officer, Stibo Accelerator