Projektsamarbejde

Projektet "Digital Green & Resilience" er dedikeret til at gøre danske virksomheder til pionerer inden for den digitale grønne omstilling. Dette projekt handler om at inspirere virksomheder og hjælpe dem med at realisere konkrete fordele gennem innovative digitale løsninger og øget innovationskraft.

Virksomheder kan indgå i et projektsamarbejde på flere måder og opnå en positiv effekt ved at: 

  1. Fremme forretning, marked og skalering: Vi samarbejder med Teknologisk Institut for at støtte danske virksomheder i deres digitale grønne omstilling. Vi identificerer "Problemejere," som ønsker at udvikle deres grønne initiativer gennem digitale teknologier, og vi finder "Løsningsejere" inden for DigitalLead, der udvikler digitale produkter eller tjenester. 
  2. Facilitere innovationssamarbejder: Vi skaber rammer for et antal innovationsprojekter, hvor virksomheder, universiteter og GTS’ere samarbejder. Disse projekter handler om idé- eller konceptudvikling, Proof-of-concept, prototyper og vidensdeling. Resultaterne fra disse projekter deles gennem vores kommunikationsplatforme og via netværksmøder/webinarer.
  3. Fremme videndeling og matchmaking: Vi faciliterer aktiviteter, hvor deltagere samles for at udveksle viden, finde inspiration, opbygge kompetencer og skabe netværk. Dette omfatter fokusnetværk, forretningsmøder, internationale samarbejder inden for viden og innovation, videndeling, netværksmøder og webinarer.


Resultatet af vores hovedaktiviteter skal afspejle:

  1. Styrket konkurrenceevne i digitale virksomheder.
  2. Øget innovation i både det digitale og andre erhverv.
  3. Øget internationalisering i digitale virksomheder.
  4. Øget vækst i den digitale sektor.
  5. Øget produktivitet og resiliens.
  6. Fremskyndet grøn omstilling gennem digitalisering.


Hvad opnår deltagende virksomheder?

Virksomheder, der deltager i projektets aktiviteter, vil opnå værdifuld viden og kompetencer, som de kan omsætte til nye forretningsmodeller, produkter og tjenester. Derudover får de adgang til internationale netværk og muligheder.

Vores hovedmål er at fremme samarbejde og videndeling inden for digitalisering for at accelerere den grønne omstilling og bæredygtighed. Deltagernes viden og innovation vil være afgørende for at forme fremtiden inden for den digitale grønne omstilling.

DigitalLead - Digital Green & Resilience har til formål at sikre udviklingen af det digitale økosystem, herunder bl.a. at skabe grøn og bæredygtig innovation samt øge den internationale orientering i økosystemet. 

Det er ambitionen med dette projekt at understøtte udviklingen af bæredygtige løsninger, bidrage til skalering og forretningsudvikling som konkurrenceparameter for virksomhederne, samt skabe rammerne for innovativt samarbejde og -projekter.

Projektet vil skabe flere innovative digitale virksomheder. Disse skaber en større innovationskraft ikke blot i det digitale erhverv, men i en lang række andre brancher, der i stigende grad digitaliserer processer, produkter og services og således har brug for teknologier og kompetencer fra klyngens primære målgruppe.

Resultater

Læs konkrete eksempler på virksomheder, der har deltaget i en eller flere af aktiviteterne, finansieret gennem projektet:


Et DigitalLead-projekt satte fokus på værdien af digitalisering og data, hvilket er vigtigere end nogensinde før, siger Simon Brøndum Jensen, chefrådgiver og partner i Combine. ”Inden længe er evnen til at kunne udveksle data til dokumentation og afrapportering et konkurrence-parameter,” lyder det.


Virksomheden Droids Agency har med hjælp fra DigitalLead udviklet et nyt værktøj, som allerede i dag giver besparelser i forhold til CO2, tid og penge hos en række offentlige organisationer.

DigitalLead støttet-projekt: IoTBee er for alle: En ny webløsning gør det nemmere at implementere IoT for de mange virksomheder, som efterspørger teknologien. Løsningen er blevet videreudviklet gennem et projektsamarbejde med DigitalLead, som gjorde det muligt at gå i dybden med produktet, fortæller Oline Stærke, co-founder af IoTBee.

Et samarbejdsprojekt hos DigitalLead blev startskuddet til et nyt onlinetilbud til sorgramte unge. ”Det er meget vigtigt, at unge føler sig mødt set og i deres sorg,” siger vicedirektør Karina Madsen fra Det Nationale Sorgcent

Virksomheden Sensade har ved hjælp fra DigitalLead udviklet
en ny type sensor, som præcist og nemt måler trafikken i flere af Danmarks byer til glæde for både byplanlæggere og borgere. ”Næste mål er udlandet,” fortæller CEO Jens Korshøj.

Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

DA_Co-fundedbytheEU_RGB_NEG

DEB-logo_cmyk

For mere information

LinkedIn logo Iben Bondegaard Andersen

Iben Bondegaard Andersen

Senior Innovation Manager - Teamlead Digital Resilience
+45 20 77 16 37
iba|digitallead.dk